PTO idzie jak burza

Od pół roku trwa realizacja wspólnego projektu gmin Brwinów, Podkowa Leśna i Milanówek. Na jego realizację udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie blisko 1,5 mln zł ze środków zewnętrznych.
Fot. www.milanowek.pl Dzieki pozyskanej dotacji w Podwarszawskim Trójmiieście Ogrodów zostaną zrealizowane nowe inwestycje
Fot. milanowek.pl Dzieki pozyskanym dotacjom, w Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów zostaną zrealizowane nowe inwestycje.

W ramach partnerstwa rozpoczęto realizację wielu zadań. W połowie marca burmistrzowie trzech gmin współtworzących Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów (PTO) podpisali aneks do porozumienia zawartego dwa lata wcześniej. Potwierdzili tym samym wolę współpracy i podjęcia działań na rzecz zwiększenia spójności obszaru trzech sąsiadujących ze sobą gmin. Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów − poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.

W kwietniu 2015 r. przeprowadzono warsztaty strategiczne, podczas których analizowano potencjał gospodarczy, demograficzny, finansowy i społeczny PTO. Efektem wspólnej pracy było stworzenie pierwszego dokumentu strategicznego: „Wspólnych ram strategicznych rozwoju obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. Trwają też prace przy tworzeniu kolejnych dokumentów, koncepcji i projektów, które pomogą w pozyskiwaniu środków na ich realizację.

Wśród działań w ramach projektu znajdują się kwestie związane z gospodarką wodną, transportem, komunikacją, usługami społecznymi – w tym dotyczące budowy sieci ścieżek rowerowych, rewitalizacji terenów zielonych oraz spraw społecznych. W ciągu sześciu miesięcy realizacji projektu zawarto 12 umów z wykonawcami dokumentacji i autorami strategii. Koordynowanych jest łącznie 26 odrębnych zadań: w toku są prace przygotowujące do kompleksowego uregulowania gospodarki wodnej na obszarze PTO. Trwa m.in. inwentaryzacja urządzeń wodnych, projektowanie odwodnienia i przebudowy zlewni w Milanówku, a także inwentaryzacja zasobów przyrodniczych i tworzenie koncepcji nowych nasadzeń w trzech gminach.

W październiku na obszarze PTO rozpoczną się pomiary natężenia ruchu na stacjach kolejowych i drogach. Powstanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która swym zakresem obejmie drogi mające największe znacznie dla udrożnienia ruchu lokalnego. Trwa również projektowanie ścieżek rowerowych prowadzących m.in. z Brwinowa do Milanówka wzdłuż ul. Sochaczewskiej w Brwinowie, w Milanówku od stacji PKP wzdłuż ul. Grudowskiej do ul. Królewskiej, a także wzdłuż trasy 719 i WKD (od Milanówka przez Owczarnię do Podkowy Leśnej). Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu rozpoczęło się już projektowanie dróg oraz szkoły i przedszkola w Parzniewie.

Ważnym elementem realizacji projektu są konsultacje społeczne. Do tej pory mieszkańcy mogli już ocenić koncepcję strefy rekreacji w Brwinowie, rozbudowę skateparku w Milanówku oraz projekt szkoły i przedszkola w Parzniewie. W październiku planowane są konsultacje dokumentacji budowy cmentarza komunalnego w Żółwinie. Oprócz strategii – rozwoju terenów zielonych, komunikacyjnej, uregulowania i ochrony stosunków wodnych – powstanie też Zintegrowana Strategia Społeczna.

Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa.

Na podst. inf. pras. UG Brwinów

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest