Odmieniony skansen w Granicy zaprasza na nowy sezon turystyczny

W skansenie w Granicy przeprowadzono intensywne prace restauratorskie Teraz obiekt jest już gotowy na przyjęcie turystów.
Skansen w Granicy
Fot. UG Kampinos Odrestaurowany skansen czeka na turystów.

Niewielki skansen budownictwa puszczańskiego we wsi Granica koło Kampinosu reprezentuje w dużej mierze zanikłe drewniane budownictwo ludowe Puszczy Kampinoskiej. Stanowi realizację niewielkiego fragmentu planowanego tu niegdyś Parku Etnograficznego. Wchodzi w skład Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego im. Jadwigi i Romana Kobendzów, należącego do Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dwa lata temu zakończono w tym miejscu modernizację parkingu oraz zagospodarowanie polany wypoczynkowej. We wrześniu ubiegłego roku z kolei zakończono budowę prawie 8-metrowej wieży widokowej wraz z prowadzącą do niej kładką i pomostem nad Kanałem Olszowieckim. Wieżę zlokalizowano w takim miejscu, by umożliwiała obserwację terenów o wysokich walorach krajobrazowych – kompleksu malowniczych łąk położonych u podnóża skarpy pradoliny Wisły. Teren ten jest siedliskiem wielu rzadkich gatunków flory i fauny. Połączona z wieżą kładka umożliwia turystom i odwiedzającym eksplorację terenów podmokłych tzw. Olszowieckiego Błota, co było dotychczas niemożliwe.

W ramach projektu został również wyremontowany sam skansen. Obiekty wchodzące w jego skład, będące przykładem tradycyjnego ludowego budownictwa rejonu Puszczy Kampinoskiej, od 1985 r. uznane są za zabytek. Dotychczasowy stan techniczny nie pozwalał na ich udostępnianie. Obecnie, po odnowieniu będą służyły prowadzeniu edukacji ekologicznej, skierowanej głównie na uświadomienie, że wiejskie zagrody to także siedlisko życia synantropijnych gatunków roślin i zwierząt, a tradycyjna gospodarka rolna sprzyja ochronie przyrody. Częścią projektu jest także wykonana ścieżka rekreacyjna, na której umieszczono urządzenia do ćwiczeń, rozwijających sprawność fizyczną i poprawiających koordynację ruchową.

Ostatnim elementem projektu jest rewitalizacja Alei III Tysiąclecia, w której od ponad 15 lat znane osoby sadzą pamiątkowe dęby. Pierwsze dęby posadzili: prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, Prymas Polski – kardynał Józef Glemp oraz Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Jan Szyszko. Kolejne drzewa sadzone były przez ludzi świata nauki, polityki, dyplomatów, przedstawicieli organizacji zajmujących się ochroną przyrody, propagowaniem turystyki, a także samorządy. Ostatni dąb został posadzony kilka miesięcy temu przez ówczesnego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Aleja III Tysiąclecia stanowi ścieżkę spacerową o długość ok. 400 m przebiegającą od muzeum wzdłuż skansenu w stronę drogi prowadzącej do parkingu. W ramach prowadzonych w 2015 roku prac wykonano wymianę ogrodzeń, tablic wejściowych, odnowiono miejsca wokół dębów.

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest

Jeden komentarz do “Odmieniony skansen w Granicy zaprasza na nowy sezon turystyczny