Uwaga! „Kanarzy” zaatakują. Będzie 100 tys. kontroli miesięcznie!

Nadchodzą trudne czasy dla pasażerów jeżdżących na gapę – Zarząd Transportu Miejskiego planuje zwiększenie liczby kontrolerów.
Zarząd Transportu Miejskiego planuje zwiększenie liczby kontrolerów
Fot. ztm.waw.pl Wkrótce liczba kontrolerów biletów w Warszawie wzrośnie.

W związku z sukcesywnym rozwojem sieci komunikacyjnej oraz stopniowym zmniejszaniem się liczby kontrolerów, zachodzi konieczność przeprowadzenia procedury pozyskania nowych osób przygotowanych do pracy jako kontroler biletowy w warszawskiej komunikacji. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wybór firmy, której pracownicy będą sprawdzali, czy pasażerowie wywiązują się ze swojego obowiązku wnoszenia opłat za przejazdy.

Choć liczba kontrolerów i przeprowadzonych kontroli wzrośnie, to ZTM nie będzie musiał się zajmować zatrudnianiem dodatkowych pracowników oraz prowadzeniem potem ich obsługi administracyjno-kadrowej. Będzie miał przy tym pełną kontrolę i nadzór nad jakością świadczonych usług.

Kontrolerzy zatrudnieni przez firmę będą sprawdzać bilety przez wszystkie dni tygodnia przez cały czas funkcjonowania komunikacji miejskiej. Będą pracować zarówno na obszarze pierwszej, jak i drugiej strefy biletowej. W dni robocze będzie ich co najmniej 20. W soboty, niedziele i święta – co najmniej 8. Pracować będą w systemie 2- lub 3-zmianowym. Każdego miesiąca kontrolerzy zatrudnieni przez wybraną w przetargu firmę będą musieli wykonać co najmniej107 100 kontroli.

Każdy kontroler zatrudniony do sprawdzania biletów na zlecenie ZTM będzie musiał być pełnoletni, niekarany, mieć dobry stan zdrowia, wykazywać się kulturą osobistą i odpornością na stres. Bardzo ważna będzie również umiejętność pracy w zespole. Kontrolerzy będą również musieli wykazać się minimum średnim wykształceniem oraz znajomością języków obcych (angielskiego lub rosyjskiego). Każdy z pracowników będzie musiał być zatwierdzony przez ZTM. Pracę będzie mógł rozpocząć po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego ze znajomości przepisów oraz po pozytywnym zaliczeniu 8-godzinnego szkolenia praktycznego w terenie.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie liczyć się głównie cena za świadczone usługi. Dodatkowe punkty oferenci będą jednak mogli zdobyć za pracowników, których zatrudnią na podstawie umowy o pracę.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest