Ratingi Mazowsza poszły do góry

Stabilne wyniki finansowe i wskaźniki obsługi zadłużenia, a także poprawa płynności finansowej i „janosikowe” dostosowane do realnych możliwości regionu – to wszystko wpłynęło na opinię amerykańskiej agencji Fitch Ratings o podniesieniu ratingów województwa mazowieckiego. Zdaniem władz województwa, to kolejny dowód na to, że Mazowsze jest dobrze działającym organizmem, a proponowane przez polityków PiS pomysły podziału administracyjnego regionu zniweczyłyby ten potencjał.
Ratingi Mazowsza poszły do góry
Fot. zwnszzplu.pl Władze zapewniają, że kondycja finansowa Mazowsza jest coraz lepsza.

Kondycja województwa jest coraz lepsza. Głównym powodem jest obniżone o połowę „janosikowe”, które dostosowane do realnych możliwości regionu nie niweczy naszego potencjału rozwojowego. Dla ludzi rozsądnych podniesienie ratingu powinno być jasnym sygnałem, że Mazowsze ma dobrą perspektywę jako całość, a nie dzielone na superbogate centrum i superbiedne otoczenie – komentuje decyzję Fitch Ratings Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Podniesione ratingi dotyczą w sumie czterech aspektów: międzynarodowego długoterminowego ratingu dla zadłużenia w walucie zagranicznej z „BBB” na „BBB+”, międzynarodowego długoterminowego ratingu dla zadłużenia w walucie krajowej z „BBB+” na „A-”, długoterminowego ratingu krajowego z „A+” na „AA”, a także długoterminowego ratingu w walucie zagranicznej z „BBB” na „BBB+” dla obligacji województwa wyemitowanych w transzach o wartości 50 mln euro i 32 mln euro.

Na podniesienie ratingów Mazowsza wpłynęły m.in. ustabilizowanie się wyników finansowych i wskaźników obsługi zadłużenia w latach 2014-15.

Jak wynika z opinii Fitch, w średnim okresie Mazowsze utrzyma solidne wyniki budżetowe oraz dobrą płynność. Sprzyjają temu niższe wpłaty z tytułu „janosikowego”, jak i utrzymanie w mocy programu postępowania ostrożnościowego, co oznacza że inwestycje województwa będą finansowane nowym długiem tylko po spłaceniu ściśle określonych warunków.

Co wpłynęło na podniesienie ratingów?

Fitch argumentuje podniesienie ratingów dla województwa mazowieckiego następującymi czynnikami:

W latach 2016-18 Mazowsze utrzyma solidne wyniki operacyjne z marżą operacyjną ok. 25 proc. – znacznie wyższą niż w latach 2010-14. Ma to wynikać m.in. z niższych wydatków z tytułu „janosikowego” oraz z restrykcji dotyczących wydatków wprowadzonych przez program postępowania oszczędnościowego w połączeniu z dobrą dynamiką wzrostu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

W 2015 roku dochody CIT stanowiące ponad 60 proc. dochodów operacyjnych Mazowsza wzrosły o 12 proc. Wynik ten był możliwy dzięki wzrostowi gospodarki krajowej o 3,6 proc. Dodatkowo, zmniejszyły się wpłaty Mazowsza z tytułu „janosikowego” – 271 mln zł w 2015 roku i prognozowane 318 mln zł w 2016 roku Dzięki temu przestaną one być największym wydatkiem Mazowsza i wyniosą mniej niż 20 proc. wydatków operacyjnych, co przełoży się na zwiększenie elastyczności budżetowej.

Jak prognozuje Fitch w latach 2016-18 nadwyżka operacyjna Mazowsza powinna wynieść średnio 570 mln zł i przewyższać co najmniej dwukrotnie roczną obsługę zadłużenia, mimo iż ta wzrośnie do 250 mln zł średnio rocznie.

Kolejny aspekt, który wpłynął na podniesienie ratingów Mazowsza wiąże się z prognozą zadłużenia, które do końca 2018 roku powinno spaść do ok. 1 mld zł. Wynikać to będzie ze spłat długu zgodnie z harmonogramem. Zadłużenie spadnie z 71 proc. dochodów bieżących na koniec 2015 roku do ok. 40-45 proc. na koniec 2018 roku.

W 2015 roku poprawiła się także sytuacja płynnościowa województwa. Wolne środki wzrosły ze 114 mln zł na koniec 2014 roku do 165 mln zł na koniec 2015 roku. Fitch oczekuje, że w latach 2016-18 płynność Mazowsza pozostanie dobra, zapewniając tym samym środki do obsługi długu. Na ratingi Mazowsza wpłynął pozytywnie także fakt uregulowania w kwietniu 2016 roku spornej kwoty „janosikowego” za 2014 roku. Województwo wpłaciło wówczas 165,8 mln zł ze 182,1 mln zł. Biorąc pod uwagę spłatę „janosikowego” oraz przedterminową spłatę długu Szpitala Bródnowskiego – 70 mln zł, przejętego w wyniku jego restrukturyzacji, wskaźnik zadłużenia ogółem i zobowiązań pośrednich netto do dochodów bieżących wyniósłby 106,5 proc. (2015 r. 117,7 proc.)

Ponadto, zgodnie z oceną Fitch, korzystne dla sytuacji finansowej Mazowsza w średnim okresie powinny być uwarunkowania prawne. Nie bez znaczenia są także wskaźniki ekonomiczne województwa mazowieckiego, które są wyższe od średniej krajowej. PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2013 roku stanowił 161 proc. średniej krajowej. Wynik ten Mazowsze zawdzięcza głównie usługom, które dominują w gospodarce lokalnej. Na koniec marca 2016 roku stopa bezrobocia wyniosła 8,5 proc. i była niższa od krajowej (10 proc.).

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest