Będzie nowy most na Rokitnicy

Władze powiatu warszawskiego zachodniego powoli przygotowują się do rozbudowy mostu przy ul. Poniatowskiego w Błoniu. Nowa przeprawa ma być gotowa pod koniec października.
Nowy most na Rokitnicy
Fot. Facebook/powiat warszawski zachodni. Dotychczas istniejąca przeprawa pilnie wymagała remontu.

Most na rzece Rokitnicy w Błoniu przy ul. Poniatowskiego jest już mocno zniszczony i od dawna wymagał remontu. Nie spełnia wymagań nowoczesnej przeprawy: jest zbyt wąski, podjazdy są zbyt strome, nie istnieje w tym miejscu ścieżka rowerowa, również chodnik, a właściwie metalowa kładka, wymaga modernizacji.

Władze powiatu warszawskiego zachodniego już dawno myślały o budowie zupełnie nowego mostu wzdłuż drogi 4108W, realizacja zadania przekraczała jednak możliwości finansowe samorządu. Wykonano dokumentację projektową i czekano na uzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Wreszcie udało się. Powiat otrzymał pozytywną decyzję z resortu dotyczącą dofinansowania w wysokości około 715 tys. zł. Do inwestycji dołoży się również gmina Błonie. Całkowity koszt wykonania zadania oszacowano na 1,4 mln zł.

Inwestycja będzie polegać na budowie nowego obiektu wyposażonego w ciąg pieszy oraz wydzielony ciąg rowerowy, dostosowaniu dojazdów wraz ze skrzyżowaniami z drogami gminnymi i przebudową niezbędnej infrastruktury. W zakres zadania wejdą m.in. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ułożenie nawierzchni, montaż balustrad, barier i poręczy, wykonanie schodów skarpowych, formowanie i umocnienie skarp, umocnienie brzegów i dna koryta rzeki oraz terenu zalewowego, wdrożenie stałej organizacji ruchu, wykonanie próbnego obciążenia obiektu, uzyskanie decyzji na użytkowanie.

Przetarg na wykonanie inwestycji już został ogłoszony. Kryterium wyboru oferty będzie stanowić w 90 proc. cena, a w 10 – okres gwarancji. Wykonawcy mają czas na składanie ofert do 17 czerwca. Prace potrwają do końca października.

Podczas wykonywanych robót kierowcy będą musieli liczyć się ze sporymi utrudnieniami. Po zamknięciu ruchu na moście do swojej dyspozycji będą mieli tylko przejazd przez ul. Piłsudskiego lub ul. Grodziską. – Niestety, przez chwilę musi być gorzej, żeby potem było lepiej – mówi sekretarz gminy Błonie Przemysław Kubicki. – Ale wreszcie pojawiła się okazja, żeby zrobić porządek z tym mostem, łącznie ze skrzyżowaniami po obu stronach i ciągami pieszo – rowerowymi i to nas bardzo cieszy – dodaje.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest