O 11.30 zawyją syreny alarmowe

We wtorek, 7 czerwca między godziną 11.30 a 13.00 na terenie całego województwa mazowieckiego zostaną uruchomione zostaną syreny alarmowe. Będzie to trening systemu wczesnego ostrzegania towarzyszący ćwiczeniu RENEGADE – SAREX 16/I organizowanego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Trening systemu wczesnego ostrzegania
Fot. Thomas Schulze/wikipedia.org. Syreny zostaną włączone o godz. 11.30.

Podczas ćwiczenia w ramach treningu zostanie uruchomiony trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek naruszenia przestrzeni powietrznej kraju.

– Zadanie ostrzegania i alarmowania ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt. Syreny alarmowe są częścią systemu ostrzegania i alarmowania, powinny być włączane w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia. Ostatni trening systemu został przeprowadzony 1 sierpnia 2015 r. – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest