Jest komplet pozwoleń na budowę zachodniego odcinka metra! [WIDEO]

Wojewoda mazowiecki wydał pozwolenie na budowę stacji Płocka oraz na budowę szlaku pomiędzy stacją Rondo Daszyńskiego a Płocka. To oznacza, że jest już komplet pozwoleń na rozbudowę drugiej linii metra na zachód.
ostatnie-pozwolenia-na-budowe-drugiej-linii-metra-w-kierunku-zachodnim
Fot. R. Motyl/um.warszawa.pl. Wkrótce na budowę II linii metra ma zostać podpisana umowa z wykonawcą

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera zatwierdził projekty budowlane oraz udzielił pozwolenia na budowę wszystkich odcinków drugiej linii metra. Ostatnie dwie decyzje obejmujące tunel między stacją Płocka a stacją Rondo Daszyńskiego i stację Płocka, mają rygor natychmiastowej wykonalności.

Zakres prac obejmuje m.in. budowę stacji, tuneli i obiektów towarzyszących (np. wejść, wind, klatek schodowych) oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu. Decyzje zostały wydane w ramach pierwszego etapu odcinka zachodniego drugiej linii metra (od szlaku za stacją C09 „Rondo Daszyńskiego” do torów odstawczych za stacją C06 tzw. Księcia Janusza). Inwestorem jest Miasto Stołeczne Warszawa.

– To ostatnie decyzje dotyczące rozbudowy drugiej linii metra. Metro to udogodnienie komunikacyjne dla mieszkańców Warszawy. Złożona dokumentacja jest zgodna z przepisami prawa, nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby inwestor rozpoczął prace na zachodnim odcinku drugiej linii metra – powiedział wojewoda Zdzisław Sipiera.

W poniedziałek, 19 września wojewoda wydał pozwolenia na stację Młynów oraz na budowę dwóch tuneli (między stacją Księcia Janusza i Młynów oraz między stacją Młynów i Płocką). W piątek, 16 września Sipiera udzielił także pozwolenia na budowę stacji Księcia Janusza. Decyzje miały rygor natychmiastowej wykonalności.

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, wojewoda, zgodnie z ustawą Prawo budowlane sprawdza m.in. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i kompletność projektu budowlanego. Kontroluje też zgodność z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w postanowieniu uzgadniającym realizację przedsięwzięcia.

Uzyskany komplet decyzji powoduje, że miasto będzie mogło podpisać umowę z wykonawcą – turecką firmą Gulermark. Konkretna data nie jest jednak jeszcze znana.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest