Warszawa pomaga bezdomnym

Władze Warszawy co roku przeznaczają pieniądze umożliwiające osobom bez dachu nad głową przetrwanie trudnych, zimowych dni. Zadanie to jest zlecane organizacjom pozarządowym, które zapewniają m.in. schronienie i posiłek.
pomoc-bezdomni-warszawa-2016
Fot. um.warszawa.pl. Pomocy bezdomnym udzielają m.in. strażnicy miejscy.

W 2016 roku warszawski ratusz dofinansowuje m.in. 20 placówek noclegowych dla osób bezdomnych (noclegownie, schroniska, schroniska specjalistyczne, mieszkania treningowe) dysponujących łącznie około 1400 miejscami, siedem bezpłatnych jadłodajni wydających ponad 2000 posiłków dziennie, cztery punkty poradnictwa (z czego jeden jest prowadzony przez Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei) łaźnię oraz dodatkowo w sezonie zimowym dwie dzienne ogrzewalnie. W tym roku dofinansowanie obejmuje również realizowany pilotażowo przez sześć organizacji streetworking na rzecz osób bezdomnych w 15 dzielnicach (z wyjątkiem Wawra, Wesołej oraz Rembertowa). Zwiększeniu uległa również liczba miejsc dofinansowywanych przez m.st. Warszawa w mieszkaniach treningowych. Aktualnie miasto dotuje ponad 70 takich miejsc. Wysokość dofinansowania dla organizacji pozarządowych udzielających wsparcia osobom bezdomnym wyniesie w tym roku blisko 11 mln zł.

Straż miejska już pomaga
Już 170 osób bezdomnych, wymagających wsparcia, zostało przewiezionych przez funkcjonariuszy straży miejskiej do schronisk, noclegowni i ogrzewalni. Ponad 900 – do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych. Strażnicy miejscy w 38 przypadkach wzywali pogotowie ratunkowe. Funkcjonariusze wytypowali także miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. Sprawdzili zarówno te lokalizacje, w których bezdomni szukali schronienia w ubiegłym roku, jak i nowe. Lista obejmuje 114 miejsc (m.in.: pustostany, altany działkowe, prowizoryczne namioty), w których przebywa ok. 400 osób i nie jest zamknięta. Co roku, zimą strażnicy odnajdują kolejne tzw. miejsca niemieszkalne, w których przebywają osoby bezdomne. Część z nich unika noclegowni i schronisk wybierając życie na ulicy. W trakcie kontroli strażnicy miejscy sprawdzają, w jakich warunkach żyją osoby bezdomne i jakiej pomocy potrzebują. Funkcjonariusze przekazują informacje o możliwości skorzystania z pomocy noclegowni, schronisk i jadłodajni. Dowożą ciepłe posiłki osobom mającym problemy z poruszaniem się lub przebywającym z dala od jadłodajni.

Nie przechodź obojętnie. Zareaguj!
W najbliższych dniach warunki pogodowe mają się pogorszyć, a temperatura może spaść poniżej zera. Dlatego też urzędnicy ze stołecznego ratusza apelują, aby nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych, leżących, nietrzeźwych – niska temperatura może być dla nich śmiertelnym zagrożeniem. Aby pomóc wystarczy powiadomić straż miejską. Numer alarmowy – 986.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest