Dzisiaj komunikacją miejską jeździmy za darmo!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prognozuje na czwartek, 15 grudnia, w godzinach popołudniowych i wieczornych pogorszenie jakości powietrza. W związku z tym władze Warszawy wprowadzają w tym dniu bezpłatne przejazdy komunikacją miejską.
komunikacja-za-darmo-warszawa-15-grudnia
Fot. ZTM Warszawa. W czwartek zanieczyszczenie powietrza będzie tak duże, że osoby starsze, dzieci, astmatycy, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, powinny unikać dłuższego przebywania na zewnątrz.

– Zachęcam do korzystania z miejskiej komunikacji, a nie z samochodów prywatnych. Pozostawienie ich na parkingach przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w mieście – apeluje Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska (WIOŚ), prognozowane wysokie stężenia są spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi: spadkiem temperatury (a co za tym idzie większą emisją z ogrzewania domów) i bardzo niską prędkością wiatru. Osoby starsze i dzieci, astmatycy, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych powinny unikać dłuższego przebywania na zewnątrz. Władze Warszawy apelują także o powstrzymanie się od palenia w kominkach. Przypominają również o całkowitym zakazie opalania domowych pieców śmieciami i odpadami. Przypadki ich spalania są ujawniane nie tylko na terenie prywatnych posesji, ale również u podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Tam też dochodziło do spalania m.in. odpadów pochodzących z produkcji, elementów starych mebli, jak również opakowań po substancjach chemicznych (np. olejach) czy opon. Taki proceder jest wykrywany podczas kontroli przeprowadzanych przez straż miejską korzystającą z niedawno otrzymanych mobilnych laboratoriów.

Warszawa walczy z zanieczyszczeniami powietrza

Działania dotyczące poprawy jakości powietrza w Warszawie prowadzone są w trzech obszarach: transport, zieleń oraz energia. Ich finansowanie jest zapewnione dzięki podpisanemu w maju 2016 roku zarządzeniu prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz zatwierdzającemu „Program inwestycyjny do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Budżet programu ma wartość 16 miliardów złotych. Miasto prowadzi wielostronne działanie na rzecz systematycznej poprawy jakości powietrza. Służy temu m.in. modernizacja transportu miejskiego (niskoemisyjne pojazdy). Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) zachęca do korzystania z ekologicznej komunikacji szynowej, zwłaszcza metra i tramwajów. Dodatkowo, budynki miejskie podłączane są do sieci ciepłowniczej, a indywidualne źródła ciepła – likwidowane. Straż miejska prowadzi również kontrole pieców w gospodarstwach domowych. Na najbliższej sesji warszawscy radni będą głosować nad uchwałą w sprawie dofinansowywania kotłów opalanych gazem.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest