Ponad milion złotych kary za nielegalną wycinkę drzew w Grodzisku!

Ponad 1,1 mln zł będzie musiał zapłacić sprawca masowej wycinki drzew na działkach na terenie Grodziska Mazowieckiego. Urzędnicy i straż miejska otrzymują dziennie po kilka zgłoszeń dotyczących tego procederu.
kara-milion-wycinka-drzew-grodzisk-mazowiecki
Fot. grodzisk.pl. Na wycinkę niektórych gatunków drzew trzeba mieć pozwolenie burmistrza.

Postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia bez zezwolenia drzew na terenie gminy Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim wszczął na skutek zgłoszeń mieszkańców oraz interwencji straży miejskiej. Po dokładnym przeanalizowaniu akt sprawy i wizji lokalnej zweryfikowano, że drzewa zostały wycięte bezprawnie. Ustalono, że na działkach wycięto kilkaset drzew, z czego 16 sztuk takich gatunków jak: brzoza brodawkowata, sosna pospolita i klon zwyczajny, na które właściciel powinien uzyskać stosowne zezwolenie burmistrza.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów ustawy o ochronie przyrody, podmioty gospodarcze nie są zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji, gdy obwody drzew przekraczają na wysokości 130 cm: 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego oraz na wysokości 130 cm: 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody została wymierzona kara pieniężna w wysokości: 1 124 748 zł za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia według obowiązujących stawek.

Jak informują urzędnicy z grodziskiego magistratu, w ważnym interesie społecznym gminy jest dbanie o zdrowie jej mieszkańców oraz czystość środowiska naturalnego, a usunięcie drzew jest aktem ostatecznym i nieodwracalnym dla środowiska. – Dlatego bardzo prosimy mieszkańców o zgłaszanie do Wydziału Ochrony Środowiska niepokojących aktów wycinki drzew, a jeżeli zamierzają Państwo usunąć drzewa sugerujemy kontakt z naszym wydziałem – apelują.

Przypominają również, że 1 marca zaczął się okres, w którym nie można usuwać ptasich gniazd. W tym czasie pod szczególną ochroną znajdują się drzewa będące miejscem gniazdowania jak i te, które są dla ptaków obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania. Ochrona dotyczy również drzew, na których swoje gniazda i siedliska mają np. wiewiórki, nietoperze czy owady objęte ochroną gatunkową. Rozporządzenie zakazuje również niszczenia i usuwania samych gniazd, mrowisk, nor, zimowisk i innych schronień. Należy pamiętać, że w tym czasie nikt nie może wyciąć drzewa, na którym bytują ptaki oraz gatunki chronione bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dotyczy to zarówno terenów chronionych jak i prywatnych posesji. Za naruszenie tego obowiązku grozi grzywna lub areszt.

W ostatnim czasie Straż Miejska w Grodzisku Mazowieckim przyjmuje dziennie po kilkanaście interwencji w sprawie wycinki drzew na prywatnych posesjach. – Zgłaszający kierują się troską i powołują się na okres lęgowy ptaków chronionych. Na miejscu podczas interwencji nie stwierdziliśmy jednak ani razu, aby były niszczone gniazda – informują strażnicy. – Reagujemy na każde zgłoszenie, ale wielokrotnie trafiamy na miejsca, gdzie drzewa były wycięte wcześniej, a obecnie na bieżąco czyszczone jest miejsce wycinki i dlatego tam słychać piły mechaniczne – dodają.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest