W Piastowie i Grodzisku Mazowieckim powstaną nowe miejsca żłobkowe

W Warszawie i okolicznych gminach m.in. w Piastowie i Grodzisku Mazowieckim powstanie 955 nowych miejsc w żłobkach. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.
nowy-zlobek-grodzisk-mazowiecki-piastow
Fot. Kasman/pixabay.com. Stworzenie nowych miejsc w żłobkach umożliwi rodzicom powrót do pracy.

Rodzice z Piastowa i Grodziska Mazowieckiego już od dawna dopominali się o stworzenie w tych miejscowościach żłobków dla najmłodszych dzieci. Teraz pojawiła się szansa, że wreszcie one powstaną. Poprzez adaptację już istniejących żłobków i klubów malucha, a także dostosowaniu nowo powstałych obiektów, wkrótce w Warszawie oraz okolicznych gminach m.in. właśnie w Piastowie i Grodzisku Mazowieckim powstanie 955 dodatkowych miejsc dla dzieci do trzech lat. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Nowo powstałe żłobki i kluby mają charakteryzować się wysokim standardem usług i komfortem wyposażenia. Otrzymane wsparcie unijne może być bowiem przeznaczone na rozbudowę i adaptację infrastruktury żłobkowej zarówno jeśli chodzi o budynki, jak i bezpieczne place zabaw i ogrodzenia. Placówki będą także odpowiednio wyposażone w meble, sanitariaty, urządzenia do kuchni czy łazienki. Duży nacisk położony będzie również na działania wspierające rozwój psychoruchowy oraz poznawczy dzieci – beneficjenci kupią zabawki, pomoce edukacyjne, a także przygotują elastyczną, łatwą do modyfikowania przestrzeń dla najmłodszych. Wstępnie planowaną lokalizacją na żłobek w Grodzisku jest ul. Górna. Rozpoczęcie inwestycji w tej miejscowości przewidywane jest w 2018 roku. Placówka będzie przeznaczona dla 100-150 dzieci.

Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do trzeciego roku życia ma ułatwić powrót na rynek pracy ponad pół tysiąca rodzicom, opiekunom prawnym i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi. To oferta dla osób po urlopie rodzicielskim, macierzyńskim i wychowawczym. Dodatkowo w nowych miejscach opieki zatrudnione będą osoby z tzw. grup defaworyzowanych na rynku pracy tj.: osoby po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne i bez kwalifikacji zawodowych.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest