41-latek z Izabelina znęcał się nad żoną

Dozór i nakaz opuszczenia mieszkania dla mężczyzny podejrzanego o znęcanie się nad żoną – taką decyzję podjął prokurator po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zgromadzonym przez starobabickich policjantów. Mężczyznę zatrzymali dzielnicowi powiadomieni o stosowaniu przemocy domowej. W chwili zatrzymania 41-latek był nietrzeźwy. Miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.
znecal-sie-nad-zona-izabelin
Fot. ninocare/pixabay.com. Jest szansa na to, że kobieta więcej nie zazna przemocy, jej mąż dostał bowiem nakaz opuszczenia wspólnego mieszkania.

Policjanci z komendy w Starych Babicach zostali powiadomieni o przemocy domowej, którą 41-letni mężczyzna miał stosować wobec swojej żony. Mundurowi zatrzymali mężczyznę oraz wdrożyli procedurę Niebieskiej Karty. W chwili zatrzymania mieszkaniec Izabelina był nietrzeźwy. Miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna trafił do policyjnej celi. W tym czasie policjanci zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu zarówno psychicznego, jak i fizycznego znęcania się od kilku miesięcy nad kobietą.

Prokurator po zapoznaniu się z materiałami postępowania przychylił się do wniosku policji i zdecydował o zastosowaniu wobec 41-latka środka zapobiegawczego w postaci dozoru oraz nakazał opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z żoną.

Policja przypomina, że z punktu widzenia prawa przemoc w rodzinie to przestępstwo. W tym przypadku najczęściej jest stosowany artykuł 207 Kodeksu karnego:

Art. 207 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest