Coraz bliżej do metra przez Bemowo na Mory

Dwa biura projektowe złożyły projekty koncepcyjne w konkursie na ostatni odcinek drugiej linii metra wraz ze stacją postojową. Podziemna kolej dojedzie na Mory do 2023 roku.
metro-bemowo-mory
Fot. metro.waw.pl. Na Bemowo dojedziemy metrem w 2023 roku.

Metro Warszawskie ogłosiło w zeszłym roku konkurs na „Wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej trzeciego etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra wraz ze Stacją Techniczno – Postojową (STP) Mory w Warszawie”. Prace konkursowe złożyły dwa biura projektowe. Do czasu wyboru zwycięskich prac nazwy biur będą utajnione, tj. opatrzone jedynie nadanymi przez uczestników konkursu 6-cyfrowymi liczbami rozpoznawczymi. Identyfikacja prac nastąpi już po wyborze zwycięskich i wyróżnionych prac, na podstawie karty identyfikacyjnej (załączonej do każdej pracy konkursowej i zamkniętej w oddzielnej kopercie – otwarcia tych kopert dokona sąd konkursowy już po wyborze zwycięzców i wyróżnionych).

W przyszłym tygodniu zbierze się sąd konkursowy, zatwierdzony zostanie harmonogram dalszych prac oraz rozpocznie się procedura oceny złożonych projektów. Przewodniczącą sądu jest Marlena Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

W ocenie prac konkursowych przyjętych zostało siedem kryteriów:

cena (30%),

walory konstrukcyjno-technologiczne (5%),

walory eksploatacyjne (15%),

minimalizacja oddziaływania obiektów metra na środowisko w czasie eksploatacji (10%),

rozwiązania architektoniczne (20%),

powiązania stacji metra z innymi środkami komunikacji publicznej (10%),

program i rozwiązania technologiczne STP (10%).

Stacje tego odcinka zaplanowane zostały:

stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

stacja C02 Chrzanów – w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej z planowanym przedłużeniem ul. Człuchowskiej,

stacja C01 Połczyńska – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, projektowany będzie z kolei teren o powierzchni 26 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno Postojowa Mory, z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł, a także zaproszony zostanie do negocjacji w trybie zamówienia „z wolnej ręki” w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie projektów budowlanych oraz postępowaniu Zarządu Transportu Miejskiego o udzielenie zamówienia na opracowanie „Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej Węzłów Przesiadkowych”. Plany zakładają, że metro dojedzie na Mory do 2023 roku.

Źródło: ZTM Warszawa

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest