Coraz więcej nowych dróg na Mazowszu

183 km nowych dróg lokalnych za kwotę ponad 157 mln zł wybudowano w ubiegłym roku na terenie całego Mazowsza. Wojewoda wydał również zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczące budowy kluczowych dróg ekspresowych.
budowa-drog-mazowsze-2017
Fot. mazowieckie.pl. Wkrótce parametry trasy ekspresowej zyska m.in. droga krajowa nr 8 na odcinku Przeszkoda-Paszków.

Co miesiąc w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (MUW) odbywają się tzw. spotkania drogowe. Ich celem jest śledzenie prac nad inwestycjami, a także reagowanie na wszelkie problemy, które pojawiają podczas ich realizacji. Biorą w nich udział przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego. Podczas spotkania, które odbyło się w kwietniu, rozmawiano o postępie prac przygotowawczych, tj. wydawaniu niezbędnych decyzji i zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID) województwa mazowieckiego – m.in. budowy dróg ekspresowych S2, S7, S17 oraz autostrady A2.

W ubiegłym roku wojewoda mazowiecki wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na:

– budowę drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” na odcinku węzeł „Kobyłka” (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd.”,

– rozbudowę drogi krajowej nr 17 Warszawa – Lublin polegającą na budowie połączenia drogi krajowej nr 17 Warszawa – Lublin z istniejącym i planowanym układem dróg publicznych w miejscowościach Góraszka i Wiązowna,

– rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Przeszkoda – Paszków,

– budowę węzła „Lubelska” na przecięciu dróg ekspresowych S2 i S17 i autostrady A2,

– rozbudowę drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego,

– budowę drogi krajowej nr 8 w gminach: Zielonka, Kobyłka, Marki, Radzymin, od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd. i węzeł „Radzymin Płd.”

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim realizowany jest także Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. W ubiegłym roku mazowieckie gminy i powiaty wybudowały lub zmodernizowały blisko 183 km dróg lokalnych. Wartość inwestycji ogółem wyniosła ponad 157 mln zł, w tym kwota rządowej dotacji ponad 76 mln zł.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest