Jesteś bezrobotny? Zobacz, co proponuje urząd pracy! Staże, szkolenia, środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu realizuje dwa ciekawe projekty dla osób bezrobotnych. Jeden z nich jest przeznaczony dla osób, które nie ukończyły 30 lat, a drugi – dla mieszkańców powyżej 30 roku życia.
urzad-pracy-blonie-szkolenia
Fot. 50plus.gov.pl. W bogatej ofercie projektów realizowanych przez urząd pracy każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w tym roku realizuje projekt pozakonkursowy o nazwie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Grupę docelową projektu stanowi 67 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy.

Projekt przewiduje:

szkolenia dla 20 osób,

staże dla 30 osób,

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 17 osób.

Wartość realizacji projektu w 2017 roku wynosi 757 497,26 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 638 418,69 zł

***

Od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych (tj. kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach) pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim. Grupą docelową projektu są 103 osoby bezrobotne zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy.

Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu:

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

szkolenia w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

szkolenia,

staże.

Wartość projektu wynosi: 1 121 186,94 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 896 949,55 zł.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest

Jeden komentarz do “Jesteś bezrobotny? Zobacz, co proponuje urząd pracy! Staże, szkolenia, środki na podjęcie działalności gospodarczej

  1. Bzdura! Środki skończyły się na długo przed publikacją tego artykułu.