Wybudują kolejny odcinek autostrady A2

Jeśli tylko nie będzie odwołań ze strony firm biorących udział w przetargu, już za kilka tygodni zostanie podpisana umowa na budowę kolejnego odcinka autostrady A2 na wschód od Warszawy. Realizacja inwestycji ma zakończyć się w 2020 roku.
autostrada-a2-kolejny-etap
Fot. Łukasz Jóźwiak/GDDKiA. Nowym odcinkiem autostrady pojedziemy najprawdopodobniej w 2020 roku.

Dla zadania „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego, odcinek II, od węzła Konik (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km” firmy budowlane złożyły w sumie 13 ofert. Ich otwarcie odbyło się w połowie kwietnia. Najniższą cenę – 302 mln zł zaoferowała spółka Polaqua, natomiast najwyższą cenę – 419 mln zł ma oferta złożona przez konsorcjum Mirbud S.A. i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali termin realizacji 29 miesięcy i dziesięcioletni okres gwarancji jakości.

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu ograniczonego, dwustopniowego. W pierwszym etapie złożono 17 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wszyscy przeszli pozytywną weryfikację i ci wykonawcy otrzymali zaproszenia do składania ofert. Będą one badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena, okres gwarancji, termin realizacji. Podpisanie umowy zaplanowano na lato tego roku, pod warunkiem, że nie będzie odwołań konkurentów biorących udział w przetargu.

Inwestycja została podzielona na dwa zadania:

Zadanie A:

„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego, odcinek I od węzła Lubelska (bez węzła) do węzła Konik (z węzłem) o długości około 5,6 km”.

Zadanie B:

„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego, odcinek II od węzła Konik (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km”.

W ramach przedsięwzięcia (oba zadania) zaplanowano budowę:

– 14,6 km autostrady,

– dwóch jezdni po dwa pasy ruchu z rezerwą 12,5 m pod budowę w przyszłości 3 pasa ruchu,

– węzła Konik z drogą krajową nr 2/92 (na zadaniu A),

– urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Docelowo autostrada A2 ma sięgać do wschodniej granicy kraju.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest