Nowe inwestycje wojewódzkie w regionie: drogi, szpitale, kultura

Samorząd województwa mazowieckiego wraca do długofalowych inwestycji. W latach 2017–2019 planuje przeznaczyć na modernizacje i rozbudowy dróg wojewódzkich, mazowieckich szpitali i instytucji kultury blisko 330 mln zł.
rating-grodzisk-mazowiecki-2017
Fot. pixabay.com. Pieniądze zostaną wydane na infrastrukturę drogową, szpitale i placówki kulturalne.

Sejmik wojewódzki od wielu lat sukcesywnie remontuje i przebudowuje drogi wojewódzkie, szpitale i instytucje kultury. – To ważne, ale również kosztowne inwestycje. Jednak są to obszary, które wymagają ciągłych prac inwestycyjnych, doposażania i modernizowania. Stąd decyzja o przeznaczeniu dodatkowych środków właśnie na te prace. To nie ostatnie wsparcie. W miarę oszczędności będziemy przeznaczać kolejne środki na wsparcie naszych placówek – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Drogi

– Większość zaplanowanych inwestycji zrealizowana będzie w tym i kolejnym roku. W sumie na rozbudowy i modernizacje dróg w latach 2017–2019 samorząd Mazowsza przeznaczy 250 mln zł. Tylko w tym roku prace budowlane mają pochłonąć 100 mln zł, w 2018 r. ponad 125 mln zł, a w 2019 r. – ponad 24,5 mln zł. Modernizacje oraz rozbudowy obejmą te drogi, które są w bardzo złym stanie technicznym i wymagają podjęcia pilnych prac remontowych. Planowane inwestycje to przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, wykonanie nowych warstw bitumicznych, budowa chodników czy zatok autobusowych. Dodatkowo planowana jest przebudowa odwodnienia niektórych dróg oraz niebezpiecznych skrzyżowań.

W naszym regionie zostały zaplanowane (lub już są wykonywane) następujące inwestycje drogowe:

– przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń-Błonie (4,7 km) – 21 mln zł (lata 2018–2019),

– budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowościach Kampinos i Komorów (2,9 km) – 2,4 mln zł (br.),

– rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Międzyborów (259 m) – 2,6 mln zł (br.),

Szpitale

Zmiany czekają także mazowieckie szpitale. W latach 2017–2019 w ramach dodatkowych środków zostanie zrealizowanych w nich piętnaście inwestycji. W sumie pochłoną one około 72 mln zł. W 2017 r. na modernizacje i rozbudowy mazowieckich szpitali sejmik przeznaczy ponad 27 mln zł, w 2018 r. – ponad 44 mln zł, a w 2019 r. – 505 tys. zł. Największa pula środków (aż 12 mln zł) trafi do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. Otrzymane wsparcie szpital przeznaczy na modernizację i rozbudowę budynku przy ul. Koszykowej 79A w Warszawie. W zmodernizowanym kompleksie znalazłoby siedzibę osiem, rozproszonych obecnie w różnych częściach Warszawy, komórek organizacyjnych.

Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie otrzyma w sumie ponad 9 mln zł. Dzięki tym środkom przeprowadzi modernizację Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej (lata 2017–2018). Ich koszt to ponad 8,2 mln zł. Natomiast 1,7 mln zł placówka przeznaczy na modernizację sieci zewnętrznych zasilania w wodę.

Dodatkowe fundusze w wysokości 8 mln zł trafią także do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie sp. z o.o. Z tego 5 mln zł szpital przeznaczy na modernizację Centralnej Sterylizatorni w budynku B. Zadanie obejmie wykonanie robót budowlanych i wymianę wyposażenia. Zmodernizowany zostanie także Oddział Chirurgii. Na ten cel szpital otrzyma 3 mln zł.

Do Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS sp. z o.o. w Warszawie trafi 5,3 mln zł dofinansowania. Dzięki tym środkom, IV piętro placówki zostanie zaadaptowane na potrzeby oddziału onkologii kobiecej. Centrum zakupi też niezbędny sprzęt medyczny. Kolejne 2,2 mln zł dostanie Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. w Warszawie. Środki te przeznaczy na wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Barskiej w Warszawie. Do Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie trafi około 173,5 tys. zł. Środki umożliwią naprawę kolumny laparoskopowej.

Kultura

Fundusze trafią także do pięciu instytucji kultury, które zrealizują sześć projektów. W sumie, w tym roku, na modernizacje i remonty muzeów będzie przeznaczone blisko 6 mln zł, a w 2018 r. – 6,3 mln zł. Wsparcie trafi do Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Placówka otrzyma dodatkowe 310 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla aplikowania o dofinansowanie unijne w ramach POIŚ 2014–2020 dla zadania obejmującego rewaloryzację głównej siedziby muzeum.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest