Michałowice wśród najbogatszych samorządów

Gmina Michałowice ponownie znalazła się w czołówce rankingu najbogatszych samorządów, który został opracowany przez magazyn „Wspólnota”. Z dochodem per capita wynoszącym 5465,19 zł, uplasowała się na czwartym miejscu wśród 228 mazowieckich gmin wiejskich, za Nadarzynem, Lesznowolą i Kampinosem, zaś w kraju – na 21. miejscu.
michalowice-dochody-2017
Fot. stevepb/pixabay.com. W rankingu Michałowice zajęły czwarte miejsce wśród gmin wiejskich na Mazowszu.

Ranking został opracowany na podstawie dochodów osiągniętych w 2016 roku. Zastosowana metoda uwzględniła tylko dochody własne i otrzymywane subwencje (w tym oświatową i z programu 500 plus). Natomiast pominęła wpływy z dotacji celowych (m.in. dochody ze środków zewnętrznych), które mają tymczasowy, ale silny wpływ na wielkość dochodów.

Ponadto, jak w latach ubiegłych, dochody zostały skorygowane o dwa składniki. Po pierwsze odjęto składki otrzymywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (tzw. „janosikowym”, które kierowane są do gmin o najniższych dochodach). Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. W ten sposób skorygowane dochody zostały podzielone przez liczbę mieszkańców danej jednostki samorządowej.

Zestawienie najzamożniejszych samorządów zostało przygotowywane już po raz szesnasty. Michałowice to jedna z 43 gmin w całym kraju, w których dochody przekraczają 5000 zł na mieszkańca. – Pozycja naszej gminy w czołówce rankingu to zasługa konsekwentnej realizacji strategii rozwoju gminy – chwalą się urzędnicy z michałowickiego ratusza. Zestawienie zostało opracowane przez zespół prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Opierano się na danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Źródło: michalowice.pl

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest