Służby mundurowe szukają pracowników. Można zdobyć posadę w policji i w stołecznej straży miejskiej

Stołeczna straż miejska poszukuje pracowników na stanowisku aplikanta. Z kolei Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu planuje pod koniec grudnia przyjąć do pracy 86 osób.
policja-straz-miejska-praca
Fot. policja.pl. Pod koniec grudnia do pracy w Komendzie Wojewódzkiej Policji planowane jest przyjęcie 86 osób.

Straż miejska w Warszawie prowadzi nabór na stanowisko aplikanta. Ochrona porządku publicznego, w tym m.in. działania patrolowo-interwencyjne, podejmowanie czynności w przypadku naruszeń przepisów prawa, ochrona mienia oraz życia i zdrowia mieszkańców, zabezpieczanie zgromadzeń i imprez publicznych – to główne zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku.

Aplikantem może zostać osoba, która spełnia następujące wymagania formalne: obywatelstwo polskie, wykształcenie co najmniej średnie, sprawność fizyczna i psychiczna predysponująca do pracy w służbach. Kandydat musi mieć ukończone 21 lat, nienaganną opinię, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, musi mieć również uregulowany stosunek do służby wojskowej. Dodatkowo mile widziane jest m.in.: wykształcenie wyższe (na kierunku administracja, bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska), a także doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa, doświadczenie w pracy w firmach lub instytucjach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, znajomość języków obcych, wiedza o działalności straży miejskiej i znajomość topografii Warszawy.

Co w zamian?
Straż Miejska m.st. Warszawy zapewnia:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• wynagrodzenie zasadnicze 2555 zł brutto (na początek), po pierwszym roku zatrudnienia – możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony i awansu na stanowisko młodszego strażnika z wynagrodzeniem zasadniczym 2870 zł brutto,
• premię motywacyjną po trzech miesiącach zatrudnienia oraz zdanym egzaminie – co najmniej 300 zł brutto (i więcej w dalszym okresie pracy),
• dodatek stażowy,
• trzynastą pensję,
• możliwość dofinansowania nauki na studiach,
• świadczenia socjalne,
• opiekę medyczną,
• preferencyjne ubezpieczenia grupowe.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko aplikanta można znaleźć TUTAJ. Informacji można też zasięgnąć pod numerami telefonów: 22 598 60 11 i 22 598 68 56.

Jest również szansa, aby jeszcze w tym roku wstąpić w szeregi policji. Na początku października mundurowi z Komendy Stołecznej Policji rozpoczęli akcję zachęcającą młodych ludzi do wstępowania w szeregi formacji. W tym celu Wydział Komunikacji Społecznej przy współpracy z Sekcją do spraw Doboru Wydziału Kadr KSP przygotował folder, w którym zainteresowani znajdą najważniejsze informacje dotyczące zasad i wymogów, jakie musi spełniać kandydat do pracy w policji. W publikacji są zawarte również informacje dotyczące poszczególnych etapów procedury kwalifikacyjnej. Poradnik jest dostępny TUTAJ. W komendzie stołecznej powstał również film promujący służbę w policji. Można go obejrzeć TUTAJ.

W tym roku nabór do Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu po raz ostatni odbędzie się 28 grudnia. Wtedy planowane jest przyjęcie 86 osób. Wszystkie Informacje o wymaganych dokumentach można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych jednostek w zakładce Praca lub na stronie praca.policja.pl.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest