Strażacy z Błonia przypominają o zasadach bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim przypomina o zachowaniu bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie zimowym. Strażacy oferują również swoją pomoc przy wylewaniu lodowisk.
zasady-bezpieczenstwa-zima
Fot. mogilno.pl. Nawet silne mrozy nie dają gwarancji bezpiecznego poruszania się po lodzie.

Często zamarznięte akweny wodne kuszą do wchodzenia na nie, jednak należy pamiętać, że warstwa lodu nie jest równomierna na całej powierzchni i nawet silne mrozy nie dają gwarancji bezpiecznego chodzenia po lodzie.

Należy również pamiętać o takich zagrożeniach jak czad. Pamiętajmy również o okresowych kontrolach urządzeń grzewczych oraz przewodów kominowych.

Warto również przypomnieć:

Zasady zgłaszania pod numer alarmowy 998

Poniżej kilka zasad bezpiecznego zachowania przy zagrożeniach występujących w okresie zimowym.

ostroznienalodzie

ulotka%20_nie%20dla%20czadu_

Jednocześnie przypominamy o możliwości pomocy przy wylewaniu lodowiska:

Akcja Bezpieczne Lodowiska 2018

Mając na uwadze podniesienie bezpieczeństwa aktywnego wypoczynku najmłodszych, Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu, włącza się w akcję budowy bezpiecznych lodowisk.

Aby skorzystać z propozycji, należy spełnić poniższe założenia:

1. Lodowisko może zostać wylane na terenach takich jak: boisko szkolne, plac osiedlowy, park itp.

2. Wsparcia w organizacji lodowiska straż udziela na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę władz samorządowych na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska. Prośbę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w komendzie (ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie tel. 22 725 52 93).

3. Warunkiem wylania lodowiska są sprzyjające warunki atmosferyczne oraz właściwe przygotowanie terenu przez zgłaszającego poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu lub inny sposób.

4. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada zgłaszający.

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest