Trwa kwalifikacja wojskowa. Przed komisjami lekarskimi stanie 200 tys. mężczyzn i kobiet [DOKUMENTY, TERMINY, KARY]

Kwalifikacja wojskowa na terenie Polski jest przeprowadzana od 30 stycznia do 27 kwietnia. W powiecie warszawskim zachodnim potrwa od 28 lutego do 5 kwietnia, a w Warszawie – od 12 lutego do 26 kwietnia.
kwalifikacja-wojskowa-2018
Fot. MSWiA. Zgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej nie oznacza powołania do czynnej służby.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie w całej Polsce w sumie około 200 tysięcy osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Przed komisje lekarskie zostaną wezwani głównie panowie urodzeni w 1999 roku, a także urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które ukończyły 19. rok życia i mają wykształcenie przydatne dla Sił Zbrojnych RP (farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria, psychologia, medycyna). Do kwalifikacji mogą się zgłosić również ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat, jeżeli nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Celem kwalifikacji jest ocena stanu zdrowia, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wydanie książeczki wojskowej. Zgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej nie oznacza powołania do czynnej służby wojskowej, natomiast niestawienie się przed komisję lekarską jest zagrożone karą grzywny lub ograniczenia wolności.

W ramach kwalifikacji wojskowej realizowane są następujące przedsięwzięcia:
• przeprowadzanie badania lekarskiego i ustalanie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
• następuje wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
• zakładana lub aktualizowana jest ewidencja wojskowa;
• wydawane są wojskowe dokumenty osobiste;
• prowadzona jest rekrutacja do ochotniczych form służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
• dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają);
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
• dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
• dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);
• książeczkę wojskową.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest