Rating Grodziska Mazowieckiego do góry. „Stała poprawa sytuacji finansowej gminy”

Agencja INC Rating podniosła ocenę zdolności kredytowej Grodziska Mazowieckiego. Z danych wynika, że kondycja finansowa gminy jest dobra i stabilna.
rating-grodzisk-mazowiecki-2018
Fot. grodzisk.pl. Jak podkreślają twórcy oceny, czynnikiem prowadzącym do zmiany ratingu będzie analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych w 2018 roku.

Rating gminy miejsko-wiejskiej Grodzisk Mazowiecki został podniesiony z poziomu A+ z perspektywą stabilną do poziomu AA- z perspektywą stabilną. Podwyższenie oceny jest związane z poprawieniem się wskaźników bazujących na długookresowych trendach we wskaźnikach finansowych. – Jednostka wyróżnia się przemyślanym planowaniem realizowanych przedsięwzięć pod względem finansowym, co skutkuje stałą poprawą sytuacji finansowej gminy. Poprawie uległa również sytuacja finansowa spółki gminnej. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt bliskiego położenia gminy względem Warszawy, co jednostka bardzo dobrze wykorzystuje – czytamy w komunikacie prasowym agencji INC Rating.

Jak podkreślają twórcy oceny, istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych w 2018 roku. Analiza budżetów gminy w ostatnich 11 latach sugeruje, iż około 20 proc. pozycji dochodów generuje około 75 proc. budżetu (analogicznie w wydatkach 20 proc. największych pozycji generuje 70 proc. wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia, źródła tych dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 75 proc. w latach 2013-2018) na dochodach własnych gminy. A mimo zrealizowania w ostatnich pięciu latach zadań inwestycyjnych przekraczających 183 mln zł, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie o 8,2 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

INC Rating Sp. z o.o. to polska agencja ratingowa specjalizująca się w ocenie ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego. Agencja podlega nadzorowi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Misją INC Rating jest stała poprawa jakości rynków finansowych poprzez umożliwienie otrzymania ratingu nawet małym podmiotom.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest