Trwa przebudowa ulic w Otrębusach

Trwają prace związane z przebudową ulic K. T. Toeplitza i Sadowej na odcinku od ul. T. Sygietyńskiego do ul. Wspólnej w Otrębusach. Inwestycja zakończy się w czerwcu.
remont-ul-sadowa-toeplitza-otrebusy
Fot. Urząd Gminy Brwinów. Przebudowa pochłonie ponad 960 tys. zł.

Umowa na realizację zadania została podpisana pod koniec grudnia 2017 roku. Wykonawcą jest firma MKL-BUD sp. z o.o. Zakres robót obejmuje przebudowę całego pasa drogowego ul. K.T. Toeplitza z wjazdem w ul. O. Kolberga oraz części ul. Sadowej na odcinku od rejonu ul. T. Sygietyńskiego do rejonu ul. Wspólnej (bez skrzyżowań z tymi ulicami).

W pasie ul. Toeplitza zostanie wybudowana jezdnia asfaltowa z częściowo utwardzonym poboczem oraz chodnikiem między ul. Warszawską a ul. O. Kolberga. W środkowym odcinku powstanie wyniesienie z kostki betonowej spowalniające ruch drogowy. Wyniesione zostanie również całe skrzyżowanie ul. T. Toeplitza z ul. Sadową, która na przebudowanym odcinku uzyska nową, asfaltową nawierzchnię z częściowo utwardzonym poboczem. Na całym przebudowanym odcinku ul. Sadowej zaplanowano chodnik po jej północnej stronie. Na odcinku między ul. K. T. Toeplitza a ul. Wspólną znajdzie miejsce wyniesienie z kostki betonowej spowalniające ruch kołowy.

– Obecnie trwają prace związane z budową odwodnienia dróg. Montowana jest infrastruktura podziemna, głównie zestawy rozsączające, mające docelowo magazynować i rozsączać do gruntu wodę z pasa jezdni. Odwodnienie drogi będzie przejmować wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego. Ważne jest jednak, aby nie odprowadzać na drogę wody deszczowej z sąsiednich działek – mówi Szymon Jarząbek z Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy w Brwinowie. Koszt przebudowy wyniesie 966 tys. zł, a planowane zakończenie robót to koniec czerwca.

Źródło: UG Brwinów

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest