Grodzisk trzykrotnie nagrodzony

Aż trzy nagrody zdobył ostatnio Grodzisk Mazowiecki. Przyznano je za za osiągnięcia i dobre zarządzanie gminą. – Ten sukces zawdzięczamy przede wszystkim mieszkańcom – informują urzędnicy z grodziskiego magistratu.
nagrody-grodzisk-mazowiecki
Fot. grodzisk.pl. Burmistrz Grzegorz Benedykciński odebrał dyplom podczas gali Symbol Polskiej Samorządności 2018.

W rankingu organizowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” gmina Grodzisk Mazowiecki okazała się najlepsza i zajęła pierwsze miejsce. – Doceniono nas za największy skok rozwojowy w ostatniej kadencji 2014-2018. Wskaźnik sukcesu jest sumą czterech wyznaczników odnoszących się do sukcesu finansowego, ekonomicznego, infrastrukturalnego i społecznego – czytamy na oficjalnej stronie gminy. W rankingu wydatków inwestycyjnych Grodzisk uplasował się na dziewiątym miejscu w kategorii miast powiatowych.

Kolejną nagrodą jest dyplom Symbol 2018, który odebrał burmistrz Grzegorz Benedykciński podczas gali Symbol Polskiej Samorządności 2018, organizowanej przez wydawcę Monitora Biznesu w Rzeczypospolitej i Monitora Rynkowego w Dzienniku Gazecie Prawnej. Uroczystość odbyła się 4 października w Katowicach. W konkursie szczególną uwagę poświęcono osiągnięciom miast i gmin, których działalność może służyć za dobry przykład dla wszystkich polskich samorządów.

Ostatnią zdobytą przez gminę nagrodą jest czwarte miejsce w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Kapituła nagrodziła samorządy, które najbardziej dbają o rozwój i standard życia mieszkańców, nie zapominając przy tym o bezpieczeństwie finansowym. Oceniano działania samorządów w zakresie budowy infrastruktury społecznej, budowy szkół, przedszkoli, domów kultury, mieszkań, placów zabaw i wypełnianie tych instytucji odpowiednim programem. Punktowano również trwałość środowiskową, czyli dbanie o ekologiczne zasoby, czyste powietrze i wspieranie mieszkańców w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Elementem uzupełniającym była ocena jakości zarządzania.

Burmistrz Grzegorz Benedykciński podziękował i pogratulował wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju miasta, a w szczególności mieszkańcom i firmom z Grodziska Mazowieckiego.

Źródło: grodzisk.pl

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest