Potrzebujesz pomocy prawnika? W powiecie żyrardowskim otrzymasz ją za darmo [ZASADY, ADRESY]

W życiu niemal każdego człowieka zdarza się sytuacja, gdy potrzebuje pomocy prawnika. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, w powiecie żyrardowskim zorganizowano dyżury specjalistów, gdzie można uzyskać bezpłatną poradę.
bezplatna-pomoc-prawna-powiat-zyrardowski
Fot. Ajel/pixabay.com. Bezpłatne porady można uzyskać w każdej gminie powiatu żyrardowskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, przysługuje osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Osoba ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną jest zobowiązana udokumentować swoje uprawnienia oraz okazać dokument stwierdzający tożsamość.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub

2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna

Uprawnieni, zgodnie z ustawą, będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

1) prawa pracy,

2) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

3) prawa cywilnego,

4) spraw karnych,

5) spraw administracyjnych,

6) ubezpieczenia społecznego,

7) spraw rodzinnych,

8) prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje:

1) spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie żyrardowskim:

Żyrardów, ul. Limanowskiego 30, pawilon N, pokój nr 16 – punkt prowadzony przez fundację Honeste Vivere (ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa, nr tel. 46 854 33 93 ) wyłonioną w drodze konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Poniedziałek 13.00-17.00

Wtorek 10.00-14.00

Środa 8.00-12.00

Czwartek 13.00-17.00

Piątek 12.00-16.00

Wiskitki, ul. Kościuszki 1 – punkt prowadzony przez Fundację Honeste Vivere

Wtorek 13.00-17.00

Środa 12.00-16.00

Piątek 12.00-16.00

Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1 (GOPS) – punkt prowadzony przez Fundację Honeste

Vivere

Poniedziałek 8.00-12.00

Środa 12.00-16.00

Mszczonów, Pl. Piłsudskiego 1 (Urząd miasta i gminy)

Wtorek 12.00-16.00 Adwokat Ewa Minor-Łunkiewicz

Środa 13.00-17.00 Radca prawny Aleksandra Regulska-Sobota

Czwartek 8.00-10.00 Radca prawny Aleksandra Regulska-Sobota

Czwartek 10.00-12.00 Adwokat Ewa Minor-Łunkiewicz

Radziejowice, ul. Kubickiego 10 (Urząd gminy)

Wtorek 8.00 – 12.00 – Radca prawny Katarzyna Markowska

Czwartek 11.45 – 15.45 – Adwokat Paulina Słomińska-Kenig

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest