Zgłoś się do Rady Społecznej ws. Centralnego Portu Komunikacyjnego

Rada Gminy Wiskitki przyjęła uchwałę w sprawie współdziałania z gminą Baranów i Teresin dotyczącego ustalenia zasad i wyboru członków Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Włodarze zachęcają do zgłaszania się kandydatów.
lotnisko-chopina-cisza-nocna
Fot. 12019/pixabay.com. Rada ws. lotniska będzie liczyła maksymalnie 20 członków.

Kandydatury należy zgłaszać do 23 kwietnia 2019 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Wiskitkach (liczy się data i godzina wpłynięcia do urzędu, a nie data stempla pocztowego). Zgłoszenia należy dostarczać w zamkniętej kopercie opisanej: „Zgłoszenie kandydata na członka Rady Społecznej ds. CPK”. Powinny składać się z dokumentu zawierającego imię, nazwisko, dane kontaktowe w tym adres zamieszkania, krótką charakterystykę kandydata, dane osoby/ podmiotu dokonującego zgłoszenie oraz klauzulę RODO. Przykładowy wzór zgłoszenia kandydata jest dostępny do pobrania w formacie PDF i DOC.

Rada składa się maksymalnie z dwudziestu osób, z czego piętnaście będzie powołanych przed ogłoszeniem dokładnej lokalizacji CPK, maksymalnie po pięć osób z każdej z gmin.

W skład rady wchodzą przedstawiciele:

– rolników, jako dużej grupy społeczno-zawodowej działającej na tym terenie,

– mieszkańców niebędących rolnikami lub liderów opinii, wywodzących się ze środowisk opiniotwórczych, w tym stowarzyszeń zainteresowanych problemem,

– przedsiębiorców, jako drugiej grupy licznie reprezentowanej na terenie objętym planowanym oddziaływaniem inwestycji,

– emerytów, rencistów lub osób w podeszłym wieku, z uwagi na specyficzne potrzeby i uwarunkowania tej grupy,

– przedstawicieli samorządu.

Prawo do zgłaszania kandydatur na członków rady mają wójtowie, radni, organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie gmin oraz sołtysi.

Całość dokumentacji znajduje się TUTAJ.

Źródło: UG Wiskitki

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest