Drogo za wywóz śmieci w Ożarowie Mazowieckim

Śmieciowy pat finansowy trwa. Wiadomo już, ile od 1 lipca za wywóz odpadów zapłacą mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego.
smieci-oplata-ozarow-mazowiecki
Fot. Hans/pixabay.com. Zmiana cen wywozu odpadów wynika z kosztów, jakie zostały zaproponowane gminie przez firmę MZO Sp. z o.o.

Od 1 lipca śmieci z terenu gminy Ożarów Mazowiecki odbierze i zagospodaruje firma MZO Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Zakład zaproponował najkorzystniejsze warunki wykonywania usługi, a umowę zawarto na okres pół roku, tj. do 31 grudnia 2019 roku. Zmianie ulegną stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Od dnia 1 lipca stawka mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego zapłacą:

– 24 zł od każdej zamieszkującej osoby w przypadku, gdy odpady zbierane i odbierane będą w sposób selektywny,

– 48 zł od każdej zamieszkującej osoby w przypadku, gdy odpady nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Jak tłumaczą urzędnicy z ożarowskiego ratusza, powyższe ceny wynikają bezpośrednio z kosztów, jakie zostały zaproponowane gminie przez firmę MZO Sp. z o.o Właściciele nieruchomości będą poinformowani o wysokości opłaty obowiązującej od 1 lipca, otrzymają również harmonogram odbioru odpadów obowiązujący w drugim półroczu. Zasady segregacji śmieci komunalnych nie zmieniają się, wydłuża się natomiast okres odbioru odpadów ulegających biodegradacji. W ramach nowej umowy mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych będą mogli oddać jeden worek z odpadami ulegającymi biodegradacji w grudniu. Natomiast mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej będą gromadzić odpady ulegające biodegradacji w pojemnikach, które zostaną wystawione na teren wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest