Tagi: linia kolejowa 447

Burmistrzowi skończyła się cierpliwość. Interweniował u kolejarzy w sprawie remontu dworca [FOTO]

Miał trwać rok, a końca bałaganu związanego z remontem linii kolejowej nr 447 długo nie było nie widać. Z tego powodu burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski interweniował w PKP PLK S.A.
remont-pkp-piastow
Fot. UM Piastów. Kolejarze pracują w pocie czoła i zapewniają, że prace zakończą się lada dzień.

Modernizacja przebiegającej przez Piastów podmiejskiej linii kolejowej trwa prawie dwa i pół roku. Podróżni nadal zmagają się z licznymi utrudnieniami, a PKP PLK S.A. nie potrafi określić ostatecznego terminu zakończenia prac remontowych.

W sprawie postanowił interweniować burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski. Włodarz wyraził swoje zaniepokojenie przedłużającą się inwestycją oraz bałaganem na dworcu i w jego okolicy. Wskazał m.in. na: wystające przewody na peronach i na ul. Lwowskiej, nieczynne windy i brak pochylni na schodach, porzucone resztki materiałów budowlanych, zburzony i nienaprawiony dotąd mur izolacyjny wzdłuż ul. Lwowskiej, wreszcie porzucone wzdłuż linii ekranów po południowej stronie torów elementy konstrukcyjne, gruz, ziemię i zwykłe śmieci. Burmistrz podkreślił, że oczekuje „podjęcia bezzwłocznych działań w celu usunięcia ww. mankamentów i oddania w pełni bezpiecznych i estetycznych obiektów kolejowych”.

remont-pkp-piastow-3

W odpowiedzi przedstawiciele Centrum Realizacji inwestycji PKP PLK S.A. wyjaśnili, że wykonawca został wezwany do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Tłumaczą jednocześnie, że opóźnienie w remoncie przejścia podziemnego jest spowodowane m.in. dodatkowymi robotami związanymi z przebudową kolizji z siecią, która została odkryta dopiero w trakcie prac. Dodatkowym aspektem, który opóźnia zakończenie robót wykończeniowych w przejściu podziemnym, jest konieczność wprowadzenia nowoczesnych Systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i Monitoringu Wizyjnego. To z kolei wiązało się z potrzebą dokonania zmian w dokumentacji projektowej z 2015 roku oraz ich wdrożeniem.

remont-pkp-piastow-4

Według zapewnień kolejarzy, rozebrana część muru odgradzającego ul. Lwowską od torowiska ma zostać odtworzona do połowy sierpnia, wtedy zostanie przywrócony porządek, wszystkie pozostawione materiały budowlane lub odpady zostaną ostatecznie usunięte. – Ponadto […] Wykonawca w dniu 12 czerwca br. wystąpił do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie z prośbą o dokonanie odbiorów […] informując o zakończeniu zasadniczych robót budowlanych i przejściu podziemnym w Piastowie. Następnym krokiem będzie skompletowanie i złożenie wniosku do Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego o wydanie decyzji Pozwolenia na Użytkowanie, co jest planowane na sierpień bieżącego roku – poinformowali piastowskich urzędników przedstawiciele PKP PLK S.A.

remont-pkp-piastow-5

Na szczęście od kilku dni na stacji PKP Piastów widać pozytywne zmiany związane z pracami wykończeniowymi. Mur od ul. Lwowskiej jest już odbudowywany. Część bałaganu z dworca i jego okolicy zniknęła. Poprawiono zabezpieczenie przewodów w przejściu podziemnym. Estetyka samego tunelu i schodów także polepszyła się. – Liczymy, że reszta mankamentów, a są one jeszcze liczne, zostanie w najbliższym czasie sprawnie usunięta i zakończą się wszystkie prace związane z remontem i modernizacją linii nr 447 na odcinku Warszawa Włochy-Grodzisk Mazowiecki – mają nadzieję urzędnicy z piastowskiego magistratu. Podkreślili jednocześnie, że burmistrz Grzegorz Szuplewski zwróci się do kolei o jak najszybsze uruchomienie wind i pochylni na terenie stacji.

remont-pkp-piastow-2

Źródło: UM Piastów