Tagi: linia kolejowa nr 7

Trwa modernizacja linii kolejowej Warszawa–Lublin

Linia kolejowa Warszawa–Lublin przechodzi gruntowną modernizację. Jak zapowiada inwestor, dzięki prowadzonym pracom, podróż kolejowa między stolicą a Lublinem będzie krótsza. Kilka dni temu teren prac prowadzonych w Pilawie odwiedzili: wicemarszałek Senatu, wicewojewoda mazowiecki oraz jeden z posłów.
remont-linii-warszawa-lublin
Fot. mazowieckie.pl. Po modernizacji przejazd pociągów na trasie Warszawa-Lublin skróci się do około 1,5 godziny.

Przebudowę linii wraz z wymianą wszystkich stacji, przystanków, robotami na wiaduktach i mostach rozpoczęto od odcinka Pilawa-Lublin. PKP PLK S.A. montuje także nowe słupy sieci trakcyjnej na całej trasie, w tym od czerwca ubiegłego roku na odcinku Otwock-Lublin.

Wśród gości zaproszonych przez inwestora byli: wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz, poseł Grzegorz Woźniak. Głos zabrał także pełnomocnik zarządu i dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP PLK S.A. Arnold Bresch.

Wicewojewoda Artur Standowicz, zwracając się do zebranych gości, przedstawicieli sąsiedniego województwa lubelskiego i mediów, podkreślił znaczenie dużej inwestycji dla wielu pasażerów, korzystających z tej linii. Standowicz wyraził przy tym nadzieję, że wszelkie przewidziane harmonogramami terminy będą dotrzymane. Roboty w Pilawie obejmują przebudowę stacji, na której pasażerowie będą korzystać z dwóch nowych peronów z udogodnieniami. Stacja będzie dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, w tym np. będą ścieżki dotykowe, które ułatwią poruszanie się po peronach osobom niedowidzącym. W Pilawie powstanie także Lokalne Centrum Sterowania, które zapewni sprawniejsze prowadzenie ruchu pociągów od Otwocka do Pilawy.

Po modernizacji całego odcinka od Warszawy do Lublina pociągi na tej trasie będą mogły kursować z prędkością 160 km na godzinę. Przejazd skróci się do około 1,5 godziny. Pasażerowie skorzystają z nowych, w pełni wyposażonych i dostosowanych dla niepełnosprawnych peronów. Większy komfort podróżowania zapewnią nowe wiaty, oświetlenie, ławki, system megafonowy i wyposażone w windy przejścia podziemne. Sprawny przejazd na trasie zapewnią nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, zmodernizowane przejazdy kolejowo-drogowe i nowe skrzyżowania bezkolizyjne.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk, na odcinku Warszawa-Otwock-Dęblin-Lublin, etap I (POIiŚ 5.1-11.1)”. Wartość całego projektu wynosi ponad 3,4 mld zł; kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to ponad 2,9 mld zł.

Przebudowa odcinka Otwock-Pilawa obejmuje:

3 zmodernizowane stacje i 6 przystanków;

12 zmodernizowanych przejazdów kolejowo-drogowych;

26 km dobudowanego toru i zmodernizowanie 26 km drugiego toru;

5 nowych przejść podziemnych;

6 przebudowanych wiaduktów kolejowych;

2 nowe skrzyżowania bezkolizyjne;

Całość inwestycji na trasie Lublin-Otwock to:

77 zmodernizowanych peronów na 34 stacjach i przystankach;

11 nowych podziemnych przejść dla pieszych z 16 windami;

355 km torów kolejowych i sieci trakcyjnej;

383 nowe rozjazdy;

71 przebudowanych obiektów inżynieryjnych;

3 nowe Lokalne Centra Sterowania: w Pilawie, Dęblinie i Lublinie;

68 zmodernizowanych przejazdów kolejowo-drogowych.