Tagi: medal za długoletnie pożycie małżeńskie

Przeżyli ze sobą 50 lat!

Radość, szczęście, duma oraz wzruszenie – w tak miłej atmosferze przebiegło spotkanie małżeństw w Piastowie, podczas którego wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
medale-malzenstwa-piastow
Fot. UM Piastów. W uroczystości wzięli udział: burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski, przewodniczący rady miejskiej Przemysław Worek, przewodnicząca komisji rewizyjnej Monika Kwatek oraz kierownik urzędu stanu cywilnego Ewa Soroka.

Uroczystości odbyły się w ubiegłym tygodniu w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie. Odznaczenia w imieniu Prezydenta RP wręczył małżonkom burmistrz miasta Grzegorz Szuplewski. W tej pięknej chwili jubilatom towarzyszyli także: przewodniczący rady miejskiej Przemysław Worek, przewodnicząca komisji rewizyjnej Monika Kwatek, kierownik urzędu stanu cywilnego Ewa Soroka oraz ich rodzina i bliscy.

Uhonorowane pary to:

Jadwiga i Kazimierz Gralakowie,
Janina i Czesław Grotkowie,
Hanna i Marian Moczarscy,
Teresa i Franciszek Tobiaszowie.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że państwo Gralakowie oraz Tobiaszowie są małżeństwem już ponad 60 lat!

Zgodnie z ustawą z 1992 roku o orderach i odznaczeniach Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to nagroda nadawana przez Prezydenta RP osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Z inicjatywą ich przyznania występują jubilaci lub ich krewni do urzędu stanu cywilnego ze względu na miejsce stałego pobytu pary małżeńskiej.

Źródło: Urząd Miejski w Piastowie