Tagi: Milanówek

W Milanówku powstanie punkt selektywnej zbiórki odpadów

780 tys. zł – to kwota, jaką władze Milanówka przeznaczyły na utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Część pieniędzy będzie pochodziła z dotacji unijnej.
milanowek-pszok
Fot. Urząd Miasta Milanówek. Burmistrz Milanówka odebrała symboliczny czek z rąk Elżbiety Lanc, członka zarządu województwa mazowieckiego.

Przedsięwzięcie obejmie m.in.: zakup kontenera socjalno-biurowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla pracownika obsługującego PSZOK oraz magazynu kontenerowego, w którym gromadzone będą odpady niebezpieczne i elektroodpady. Powstanie też wiata z kontenerami na: szkło budowlane, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, odpady metalowe, biodegradowalne i wielkogabarytowe, np. meble. Wydzielone zostanie również pomieszczenie na „drugie życie odpadu”. Trafią tu zużyte, ale nadal sprawne przedmioty użytkowe, które mogą zostać ponownie wykorzystane. Oprócz tego na terenie PSZOK zostaną ustawione pojemniki na: odzież i tekstylia, gruz betonowy, gruz ceglany, odpady ceramiczne, popioły oraz szkło białe i kolorowe. Wykonane będą przyłącza – wodne, kanalizacyjne i elektryczne. Powstaną też drogi wewnętrzne i chodniki oraz plac manewrowy z miejscami parkingowymi. Zamontowana będzie również samochodowa waga najazdowa. Całkowita wartość projektu to 780 tys. zł, kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniesie prawie 430 tys. zł.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisała z burmistrz Milanówka Wiesławą Kwiatkowską członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstają z potrzeby dbania o środowisko i odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy. Właściwa gospodarka odpadami ma znaczenie dla ochrony przyrody i podnosi standard życia lokalnych społeczności. Gminy zagospodarują większą ilość odpadów, zwłaszcza tych niebezpiecznych i budowlanych, które często trafiały na tak zwane dzikie wysypiska – podkreśliła Elżbieta Lanc.

linia-grodziska-koniec-prac

Pociągi wrócą na tory 24 września

Do 3 września mają zakończyć się zasadnicze prace związane z budową torów na trasie Warszawa Zachodnia-Grodzisk Mazowiecki. >>

zmiany-personalne-kosciol

Duże zmiany personalne w Archidiecezji Warszawskiej. Sprawdź, kto teraz będzie księdzem w twojej parafii

W parafiach naszego regionu zajdą duże zmiany personalne. >>

DCIM/106MEDIA/DJI_0471.JPG

Pociągi wrócą na tory jesienią

Budowa nowego wiaduktu kolejowego w Brwinowie, przesunięcie zabytkowej wiaty w Pruszkowie i montaż torów – to tylko część prac, jakie są wykonywane w ramach przebudowy linii kolejowej nr 447. >>

linia-grodziska-remont-5

Prace na linii grodziskiej postępują [FOTO]

Przywrócenie ruchu pociągów między Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim jest planowane na wrzesień przyszłego roku. >>