Tagi: Modlin

Duża dotacja dla Żyrardowa i Nowego Dworu Mazowieckiego

Aktywizacja społeczna i gospodarcza, poprawa środowiska, zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych to kilka pozytywnych zmian, jakie czekają mieszkańców Żyrardowa i Nowego Dworu Mazowieckiego. Miasta otrzymały na ten cel dofinansowanie w wysokości 14,5 mln zł.
dotacja-zyrardow-nowy-dwor-mazowiecki
Fot. mazovia.pl. Symboliczne czeki odebrali włodarze Żyrardowa i Nowego Dworu Mazowieckiego.

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty, obejmujące m.in. rewitalizację centrum osady fabrycznej oraz budowę parkingów „Parkuj i Jedź” otrzymają dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 i budżetu państwa. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum Żyrardowa

Już niebawem miasto otrzyma blisko 6 mln zł wsparcia unijnego na przebudowanie i zagospodarowanie centrum miasta. Nowa nawierzchnia, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe pojawią się na ul. Nowy Świat. Znajdziemy tu wkrótce latarnie typu LED, stojaki na rowery, ławki oraz kosze na śmieci. Na obszarze sięgającym od rzeki Pisia do rewitalizowanej ulicy Nowy Świat powstanie zielona ogólnodostępna przestrzeń publiczna ze ścieżką pieszo-rowerową, spacerowymi alejkami, siłownią plenerową oraz ławkami, monitoringiem i oświetleniem. Ozdobą będą nowe drzewa, krzewy, trawy oraz byliny. Miejsce będzie pełniło funkcję widokowo-wypoczynkową. Remont przejdzie też zabytkowa biblioteka fabryczna. Budynek będzie zaadaptowany na potrzeby kulturalno-edukacyjne. Wokół obiektu powstaną ciągi piesze i pieszo-jezdne, miejsca parkingowe i oświetlenie.

Kierowco i rowerzysto – zaparkuj wygodnie w Żyrardowie

Ponad 2,5 mln zł przeznaczone będzie na budowę dwóch parkingów „Parkuj i Jedź”. Powstaną w pobliżu stacji kolejowej i dworca autobusowego – przy pl. Piłsudskiego – 47 miejsc dla samochodów, w tym trzy dla osób niepełnosprawnych oraz 20 dla rowerów, przy ul. Kolejowej – 122 miejsc dla samochodów, w tym trzy dla osób niepełnosprawnych oraz 20 dla rowerów. Łącznie dla mieszkańców udostępnionych będzie 169 nowych miejsc parkingowych. Pojawi się też system monitoringu oraz oświetlenie uliczne wraz z przyłączeniami. Realizacja projektu przyczyni się do redukcji niskiej emisji i natężenia hałasu, ograniczy ruch samochodów prywatnych i zachęci do korzystania z transportu publicznego.

Parkuj i jedź” w Nowym Dworze Mazowieckim

W przyszłym roku, dzięki ponad 6 mln zł wsparcia unijnego, w Nowym Dworze Mazowieckim powstaną dwa parkingi „Parkuj i Jedź” w bezpośrednim sąsiedztwie peronów, w miejscach aktualnie funkcjonujących „dzikich” parkingów. Zlokalizowane będą przy największych punktach przesiadkowych – przy stacjach kolejowych „Modlin” oraz „Nowy Dwór Mazowiecki”. Mieszkańcy zyskają w sumie 393 miejsca postojowe, w tym 22 dla osób niepełnosprawnych oraz około 80 zadaszonych stanowisk „Bike&Ride. Dzięki realizacji projektu poprawi się mobilność miejska oraz stan środowiska w Nowym Dworze Mazowieckim i w okolicznych gminach.

Główną ideą powstania parkingów jest ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miast. Dużo samochodów wjeżdża do centrum, ulice są zakorkowane i głośne. Inwestując w projekt chcemy zachęcać do pozostawienia samochodu w bezpiecznym i monitorowanym miejscu i kontynuowania podróży środkami transportu publicznego. Ograniczając ruch samochodów prywatnych mamy wpływ na poprawę jakości powietrza w obydwu miastach – zaznaczyła członek zarządu Elżbieta Lanc.

Źródło: mazovia.pl