Tagi: muzeum

Budżet województwa w 2019 roku. Znamy inwestycje w naszym regionie!

2019 rok zapowiada się rekordowo pod względem inwestycji. Na ten cel Mazowsze przeznaczy aż 1,1 mld zł.
budzet-mazowsze-2019
Fot. mazovia.pl. Ponad 30 proc. budżetu Mazowsza bedzie przeznaczone na inwestycje drogowe, w służbie zdrowia i w instytucjach kultury.

Planowane dochody wyniosą ponad 3,2 mld zł, z czego 2,5 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Z założenia wydatki mają być na poziomie ponad 3,3 mld zł. Wpłata do budżetu państwa w 2019 roku wyniesie 509 mln zł. To będzie bardzo dobry rok dla Mazowsza. Ponad 30 proc. naszego budżetu przeznaczymy na inwestycje zarówno drogowe, w służbie zdrowia czy w instytucjach kultury. Znajdą się również środki na różnego rodzaju programy wsparcia kierowane do samorządów lokalnych, współpracę z organizacjami pozarządowymi, czy na renowację zabytków – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Zaplanowane przez samorząd województwa mazowieckiego wydatki inwestycyjne na 2019 rok dotyczą w dużej mierze infrastruktury transportowej. Na ten cel Mazowsze przeznaczy ponad 674 mln zł. Ponad 596 mln zł zostanie przeznaczone na budowy, rozbudowy i modernizacje dróg wojewódzkich, a ponad 54 mln zł na wsparcie rozwoju dróg powiatowych. Blisko 166 mln zł pochłoną inwestycje w mazowieckich szpitalach, a ponad 80 mln zł – w instytucjach kultury. Znajdą się także środki na wsparcie dla organizacji pozarządowych – 24,5 mln zł. Znaczącą pozycją w budżecie Mazowsza są także dotacje dla przewoźników kolejowych – spółek Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa. W przyszłym roku wyniosą one łącznie 355 mln zł. Z kolei na renowację mazowieckich zabytków zostanie przeznaczonych 14,9 mln zł.

Największe planowane na ten rok inwestycje w naszym regionie to:

Drogi

rozbudowa drogi wojewódzkiej 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 – 57 mln zł;

przebudowa drogi wojewódzkiej 579 Kazuń – Błonie Etap II – 14,7 mln zł;

przebudowa drogi wojewódzkiej 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie – 11 mln zł;

budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich – 10 mln zł;

rozbudowa drogi wojewódzkiej 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew – 5,5, mln zł;

rozbudowa drogi wojewódzkiej 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski – 5 mln zł;

Zdrowie

modernizacja oddziału pediatrycznego w Szpitalu Dziecięcym im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie – 13,8 mln zł;

modernizacja oddziałów szpitalnych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – 10,5 mln zł;

modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu – 9,8 mln zł;

modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem – 9 mln zł;

modernizacja Pawilonu III w szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – 8,4 mln zł;

zmiana organizacji ruchu na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie – 7,4 mln zł;

rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,Stocer” Sp. z o.o. – 5 mln zł;

Kultura

utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze – 6,3 mln zł;

Podróż na Wschód – nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku – 6,1 mln zł;

modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie – 5,5 mln zł;

dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie – 6,1 mln zł.

Źródło: mazovia.pl