Tagi: Ochotnicza Straż Pożarna Miedniewice

Strażacy z Miedniewic z medalem Pro Masovia [FOTO]

90 lat temu, powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Miedniewicach. Marszałek Adam Struzik, doceniając zasługi strażaków w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, uhonorował jednostkę pamiątkowym medalem Pro Masovia.
Strażacy z Miedniewic z medalem Pro Masovia
Fot. Arek Kopczewski/mazovia.pl Strażacy odebrali medal z rąk marszałka Adama Struzika.

Nie tylko cała jednostka została uhonorowana. Dyplomy uznania otrzymali także czterej najbardziej zasłużeni druhowie-ochotnicy, dla których słowa przysięgi strażackiej, mówiące o poświęceniu, odpowiedzialności i mężnej postawie, stały się treścią i sensem życia: prezes Henryk Płaza, Piotr Łęgiewski, Robert Dukaczewski i Zbigniew Müller.

Marszałek Adam Struzik, wręczając wyróżnienia, podziękował druhom za ofiarność i zaangażowanie, jakim wykazują się podczas sprawnie przeprowadzanych akcji ratowniczo-gaśniczych. Wyraził nadzieję, że dotychczasowe doświadczenie oraz liczne zasługi, staną się mobilizacją do dalszej efektywnej pracy na rzecz bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) zajmują w historii polskich miast i wsi szczególne miejsce. Tworzyli je z pełnym zaangażowaniem sami mieszkańcy, wyposażając druhów w umundurowanie i sprzęt gaśniczy. Zadania, jakich podejmują się strażacy-ochotnicy, są bardzo trudne i ryzykowne. Pokonują strach i z narażeniem własnego zdrowia oraz życia niosą pomoc, gdy żywioł ognia, wody albo inne niebezpieczeństwo zagraża ludziom lub ich mieniu. Ich bohaterska postawa, poświęcenie oraz skuteczne działania spotykają się zawsze z wielkim szacunkiem i uznaniem.

Ochotnicze straże pożarne, jako organizacje społeczne, nie tylko strzegą bezpieczeństwa, ale też mają znaczący wpływ na życie lokalnej wspólnoty. Podobnie jak w ubiegłych dziesięcioleciach, tak i teraz strażacy-ochotnicy biorą czynny udział w przedsięwzięciach społeczno-kulturalnych czy organizują spotkania integrujące mieszkańców.

r3d1nFqGiWmso2uDZA,3majmiedniewice022 r3d1nFqGiWmso2uDZA,3majmiedniewice025

r3d1nFqGiWmso2uDZA,3majmiedniewice154 r3d1nFqGiWmso2uDZA,3majmiedniewice157

r3d1nFqGiWmso2uDZA,3majmiedniewice160 Strażacy z Miedniewic z medalem Pro Masovia