Tagi: odbiór

Nowe stawki za śmieci w Radziejowicach. 58 zł za odpady niesegregowane!

Od 15 stycznia zmienią się ceny wywozu odpadów dla mieszkańców gminy Radziejowice. Zapłacą oni 29 zł za śmieci segregowane i 58 zł za niesegregowane.
cena-smieci-radziejowice
Fot. RitaE/pixabay.com. Od 1 marca w Radziejowicach będzie obowiązywał nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku.

Gmina przeprowadziła dwa postępowania przetargowe pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radziejowice z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stali oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”. Oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na ten cel. Stawka wynosiłaby 35 zł od miesięcznie od osoby w przypadku śmieci gromadzonych w sposób selektywny. W związku z tym, urzędnicy unieważnili przetarg i przeprowadzili go po raz drugi. Tym razem udało się wyłonić firmę, która zajmie się wywozem śmieci. Będzie to spółka Eko-Hetman.

27 grudnia 2018 roku Rada Gminy Radziejowice podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od 15 stycznia tego roku.

Będą się one kształtować następująco:

1. stawka za odpady segregowane – 29 zł od osoby

2. stawka za odpady niesegregowane – 58 zł od osoby

– Zmiany w wysokości stawek związane są z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – tłumaczą władze Radziejowic. Chodzi tu głównie o zwiększone koszty składowania i przetwarzania odpadów na Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, brak mocy przerobowych, brak kompostowni oraz spalarni, wynagrodzenia pracowników firm odbierających odpady (na rynku „śmieciowym” pozostało niewiele dużych firm), wreszcie wzrastające poziomy procentowe obowiązkowego recyklingu i odzysku odpadów komunalnych oraz wzrastające ilości odbieranych odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy.

Aby zmniejszyć koszty odbioru odpadów, a tym samym zmniejszyć stawkę, władze gminy podjęły decyzję o dostosowaniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku, który będzie obowiązywał od 1 marca 2019 r. Nastąpi zmiana w częstotliwości odbioru frakcji szkło i opakowania szklane (raz na kwartał), ograniczenie wywozu gabarytów (raz na rok), ograniczenie ilości odbioru odpadów zielonych (worek brązowy, do trzech razy w roku w miesiącach: maj-październik-listopad.).

Źródło: Urząd Gminy Radziejowice