Tagi: oświetlenie

Kolejne inwestycje drogowe w Żabiej Woli

W Żabiej Woli sukcesywnie przeprowadzone są inwestycje związane z modernizacją dróg, oświetleniem i pracami porządkowymi. Gminni urzędnicy starają się również pozyskiwać fundusze zewnętrzne na kolejne przedsięwzięcia.
inwestycje-drogowe-zabia-wola
Fot. UG Żabia Wola. Wójt Piotr Rybka i radny Tomasz Kujawa przekazali wykonawcy teren budowy ul. Ślaskiego i Krańcowej w połowie lipca.

W Żabiej Woli trwa obecnie budowa dwóch dróg gminnych – ul. Ślaskiego i ul. Krańcowej.. Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego została firma Mabau. Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości prawie 846 tys. zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Żabiowolscy urzędnicy starają się również pozyskać dofinansowanie na przebudowę ul. Motylkowej i fragmentu ul. Brzozowej w miejscowości Wycinki Osowskie. Całkowita wartość projektu to 596,2 tys. zł, z czego wnioskowana kwota dotacji to nieco ponad 360 tys. zł. Realizację inwestycji, która planowana jest na 2020 rok, poprzedzi budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Motylkowej.

Władze Żabiej Woli starają się dbać również o estetykę lokalnych szlaków komunikacyjnych. W tym celu wójt Piotr Rybka podpisał umowę z firmą Petpol Matysek Tomasz ze Smardzewa – wykonawcą, który jest odpowiedzialny za realizację zadania pn. „Koszenie poboczy i rowów przy drogach będących w Zarządzie Gminy Żabia Wola”. Przedmiot zamówienia obejmuje obustronne wykoszenie poboczy i rowów, a także usunięcie zakrzaczeń i zarośli przy nawierzchniach utwardzonych, obkoszenie urządzeń drogowych (znaków i pachołków), drzew w poboczu oraz każdego skrzyżowania z gminnymi drogami gruntowymi.

Wkrótce kierowcy doczekają się również nowego oświetlenia przydrożnego. W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta na realizację inwestycji pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola”. Pod koniec czerwca zawarto umowę z firmą Usługi Elektryczne Adam Adamski z Żyrardowa.

Inwestycja obejmuje wykonanie dwóch zadań:

Zadanie 1 – Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego, ulicy Chełmońskiego w miejscowości Żelechów – etap III

Zadanie 2 – Budowa oświetlenia ulicznego, ulicy Długiej w miejscowości Ojrzanów Towarzystwo. Prace mają potrwać do połowy października.