Tagi: park handlowy

Inwestycja w Bliznem Łaszczyńskiego w służbie użyteczności publicznej

Przygotowania do rozpoczęcia inwestycji w Bliznem Łaszczyńskiego trwają. Zamiast uciążliwej strefy przemysłowo-usługowej ma powstać nowoczesny park handlowy wraz z osiedlem mieszkaniowym i obiektami rekreacyjnymi. Całość ma się wpisywać w trendy inwestycyjne, których celem jest dostarczenie mieszkańcom bogatej oferty nie tylko pod kątem lokalowym, ale również w zakresie dostępu do kultury, usług i obiektów użyteczności publicznej.
blizne-laszczynskiego-park-handlowy-osiedle
Fot. wizualizacja. Pracownia projektowa Mycielski Architecture & Urbanism – MAU. Nowa inwestycja ma być dużym udogodnieniem dla mieszkańców gminy Stare Babice.

O trendach w budownictwie, które są obecnie wcielane w życie także w gminie Stare Babice, mogliśmy dowiedzieć się z wywiadu z Panem Marcinem Zającem, zastępcą Wójta. W rozmowie z dziennikarzem Rzeczpospolitej Pan Marcin wskazał na konieczność dostosowania inwestycji do potrzeb mieszkańców, aby spełniały również funkcje użyteczności publicznej i służyły środowisku. Przykładem takich inwestycji jest nowy budynek szkoły, biblioteki oraz domu kultury. W takim kierunku zmierzają również projekty nowej inwestycji, która powstanie w Bliznem Łaszczyńskiego.

O nowych planach inwestycyjnych w Bliznem Łaszczyńskiego pisaliśmy już dwukrotnie. Dla przypomnienia – podjęta w maju tego roku uchwała dotycząca zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice” umożliwiła realizację planów likwidacji obecnej strefy przemysłowo-usługowej znajdującej się właśnie w Bliznem Łaszczyńskiego, wzdłuż trasy S8 na odcinku pomiędzy ulicami Batalionów Chłopskich a Warszawską. Na jej miejscu powstanie nowoczesny park handlowy, zabudowa mieszkaniowa o zróżnicowanej wysokości, a także obiekty usługowe, rekreacyjne oraz użyteczności publicznej.

Bliskość inwestycji wraz z nowoczesnym parkiem handlowym będzie niewątpliwą zaletą dla lokatorów nowoczesnej, ciekawie zaprojektowanej zabudowy mieszkaniowej. Jednakże z udogodnień inwestycji będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy gminy. Najbardziej rozpoznawalnym punktem inwestycji będzie właśnie nowoczesny park handlowy. Jego oferta usługowa zostanie dopracowana przede wszystkim pod kątem potrzeb obecnych, jak i nowych mieszkańców gminy Stare Babice. Natomiast punktem centralnym inwestycji będzie tzw. Rynek, wokół którego planuje się powstanie różnorodnych sklepów, punktów rozrywki i licznych restauracji. Zaplanowano także m.in. budowę kina o rozmiarach typowych dla średniej wielkości centrów handlowych. Projekt przewiduje powstanie także deptaka z ławeczkami oraz innymi tego typu miejscami do odpoczynku i zabawy dla dzieci oraz licznymi terenami zielonymi tworzącymi tzw. „zieloną infrastrukturę”. Oprócz licznych krzewów, kwiatów i drzew powstaną również sadzawki i fontanny. Innymi obiektami pełniącymi funkcje publiczne będą dwa przedszkola, w tym jedno większe z oddziałem żłobkowym mieszczące do 150 dzieci. Część miejsc ma być dofinansowana z gminy. Ponadto, dowiedzieliśmy się, że trwają rozmowy, aby w jednym z budynków uruchomić obiekt pełniący funkcje publiczne typu oddział poczty, filia Urzędu Gminy, lub inny tego typu obiekt będący dużym udogodnieniem dla mieszkańców. Kolejnym ułatwieniem będzie budowa dwóch nowych przystanków autobusowych przy ulicy Gościnnej.

Inwestycja ma być dużym udogodnieniem dla mieszkańców gminy Stare Babice. Dzięki budowie sklepów, restauracji i innych tego typu miejsc do rekreacji, aby z nich skorzystać nie będą musieli jechać specjalnie do Warszawy, tak jak dotychczas. Projektanci dostosowują plany do potrzeb mieszkańców oraz obecnych kierunków rozwoju gminy Stare Babice. Natomiast „zielona infrastruktura” ma jeszcze dodatkowo zwiększyć użyteczność i estetykę inwestycji.

J.P. na zlecenie Marcina Papińskiego.

s8-corner-stare-babice

Mieszkańcy Starych Babic przychylni nowym planom inwestycyjnym. Nowy park handlowy, osiedle mieszkaniowe z terenami zielonymi, przedszkole i plac zabaw

Mieszkańcy popierają nowoczesną i kompleksową inwestycję, która jest planowana w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego. >>