Tagi: poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej

Kolejny zastrzyk finansowy z Unii Europejskiej dla Mazowsza

Do mazowieckich gmin trafią środki unijne na poprawę efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego cztery projekty otrzymają ponad 10,3 mln zł dofinansowania.
mazowsze-dofinansowanie-efektywnosc
Fot. mazovia.pl. Umowy w sprawie dofinansowania podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz poszczególni beneficjenci.

Pruszków za ponad 4 mln zł przeprowadzi termomodernizację urzędu miasta, przedszkola miejskiego, szkoły podstawowej, gimnazjum i pływalni. Gmina Kampinos przeznaczy blisko 800 tys. zł na termomodernizację urzędu gminy, świetlicy środowiskowej w Łazach i Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Szczytnie. Ponad 3,6 mln zł w prace modernizacyjno-dociepleniowe w sześciu budynkach oświatowych zainwestuje również Radzymin. Z kolei do Józefowa trafi ponad 1,9 mln zł na poprawę efektywności energetycznej budynków szkoły przy ul. Sienkiewicza 2.

Pruszków stawia na niskoemisyjność

Przedmiotem inwestycji w Pruszkowie będzie termomodernizacja pięciu budynków: urzędu miasta, przedszkola przy ul. Hubala, szkoły podstawowej nr 6, publicznego gimnazjum nr 4 oraz budynku krytej pływalni. W obiektach wykonane będą: ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, ścian dźwigu windy, stropów i stropodachów, wymiana okien, modernizacja luksferów i wymiana drzwi. Poza tym modernizację przejdą: instalacja centralnego ogrzewania, która obejmie wymianę grzejników z zaworami termostatycznymi, montaż automatycznych odpowietrzników, montaż zaworów podpionowych, indywidualnych liczników ciepła, a także instalacja c.w.u., poprzez instalacje urządzeń typu PVT i kolektorów słonecznych, a także system wentylacji mechanicznej. Oświetlenie będzie wymienione na energooszczędne oprawy typu LED.

Ekologicznie w gminie Kampinos

Kompleksową modernizację przejdą trzy budynki: urząd gminy w Kampinosie, świetlica środowiskowa w Łazach i siedziba OSP w Szczytnie. Prace remontowo-modernizacyjne obejmą m.in.: wymianę instalacji c.o., montaż pomp ciepła, modernizację systemu przygotowania c.w.u, ocieplenie stropodachów, stropów, ścian zewnętrznych, wymianę luksferów, okien oraz drzwi. Dzięki wykonanej termomodernizacji nastąpi redukcja emisji CO2 do atmosfery oraz ograniczenie strat ciepła, co pozwoli na ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej.

Gmina Radzymin inwestuje w placówki oświatowe

Przedsięwzięcie dotyczy wykonania prac modernizacyjnych zwiększających efektywność energetyczną oraz ekologiczną sześciu budynków oświatowych: przedszkola i szkoły podstawowej w Radzyminie, zespołu szkolno-przedszkolnego w Ciemnem oraz trzech zespołów szkół: w Słupnie, Załubicach Starych i w Radzyminie. Prace remontowo-budowlane obejmą m.in.: ocieplenia stropów, stropodachów, dachów, ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany źródła ciepła, montaż zaworów termostatycznych, a także wprowadzenie Systemu Zarządzania Energią. Poza tym zmodernizowana będzie instalacja c.o. i oświetlenia w kotłowni z wymianą źródeł ciepła na kotły kondensacyjne gazowe. Zamontowane będą instalacje fotowoltaiczne. Prace te pozwolą zmniejszyć zużycie energii, ograniczyć straty ciepła oraz do obniżyć koszty eksploatacji obiektów, a poza tym podniosą standard użytkowania budynków.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Józefowie

Kompleksową modernizację przejdą trzy budynki przy ul. Sienkiewicza 2 w Józefowie, tj.: szkoła, hala sportowa oraz kotłownia. Będą one ocieplone, zyskają nowe okna i drzwi zewnętrzne oraz instalację wentylacyjną, system centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. W budynku kotłowni piec gazowy zostanie zastąpiony pompą ciepła powietrze-woda. Automatyczne systemy pozwolą na efektywną pracę hybrydowego systemu grzewczego. Na nowych kaloryferach zamontowane będą termostaty. Oświetlenie będzie wymienione na energooszczędne. Na dachu stołówki pojawią się panele fotowoltaiczne.

Źródło: mazovia.pl