Tagi: sejmik województwa mazowieckiego

Sejmik rozdzielił dotacje. Pieniądze trafią do działkowców, strażaków i na ochronę powietrza

Sejmik województwa mazowieckiego zgodził się na przekazanie ponad 15 mln zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Fundusze zostaną również przeznaczone na ochronę powietrza i ogródki działkowe.
dotacja-mazowsze-osp-dzialkowcy-czyste-powietrze
Fot. andreas160578/pixabay.com. Ponad 730 tys. zł trafi do 33 gmin na inwestycje w ogródki działkowe.

Ochotnicze Straże Pożarne

Mazowsze przeznaczy w sumie 9 mln zł na dotacje dla gmin i miast na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu specjalistycznego oraz na remonty strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych. Dotacje na zakup samochodów i sprzętu specjalistycznego dostaną 103 gminy dla 118 jednostek OSP, które spełniają lub pretendują do spełnienia warunków włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzięki temu zakupione zostaną 72 samochody ratowniczo-gaśnicze (dotacja 6,55 mln zł) oraz sprzęt specjalistyczny dla 46 jednostek OSP (dotacja 450 tys. zł). – Ze złożonych wniosków wynika, że zapotrzebowanie jednostek OSP jest duże. W ramach konkursu wpłynęły 274 wnioski na łączną kwotę 13 mln zł – informują wojewódzcy urzędnicy.

Gminy dostaną również dofinansowanie na remonty w remizach strażackich w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2019”. Projekt uchwały zakłada udzielenie w sumie 2 mln zł dotacji na remont w 167 jednostkach OSP. Realizacja tego zadania wpłynie na zwiększenie gotowości bojowej OSP, lepsze zabezpieczenie posiadanego sprzętu oraz poprawę warunków pracy strażaków ochotników.

Czyste powietrze

Radni przegłosowali podział dotacji dla gmin w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019. Dofinansowanie m.in. na: rozwój terenów zielonych, zakup dronów antysmogowych, oczyszczaczy oraz czujników kontroli jakości powietrza, wdrożenie systemów monitorowania jakości powietrza, plany gospodarki niskoemisyjnej, akcje edukacyjne – otrzyma 110 gmin na łączną kwotę 4,8 mln zł.

Ogródki działkowe

Mazowiecki samorząd wesprze również gminy w realizacji zadań istotnych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej (np. wymiana bram wjazdowych i ogrodzenia, budowa przyłączy wodociągowych, elektryfikacja, oświetlenie alejek, zakup kosiarki spalinowej). Do programu zgłosiły się 33 gminy, które dostaną łącznie 736,8 tys. zł dotacji na 92 projekty.

Źródło: mazovia.pl

mazowsze-wladze-2018

Władze Mazowsza wybrane: Struzik nadal marszałkiem, znamy skład rady województwa [NAZWISKA]

Adam Struzik nadal będzie pełnił funkcję marszałka województwa mazowieckiego. >>

nowe-polaczenie-komunikacyjne-warszawa-sochaczew

Kolejny krok w stronę komunikacyjnej rewolucji dla pasma zachodniego. Marszałek Struzik: „Śmiały projekt”

W Warszawie odbyło się kolejne spotkanie władz województwa, powiatu warszawskiego zachodniego i gmin w sprawie utworzenia supernowoczesnego środka transportu. >>