Tagi: środowisko

Kolejny rekord za wywóz śmieci. 54 zł za odpady niesegregowane w Błoniu!

Podwyżka cen za wywóz odpadów nie ominęła również mieszkańców Błonia. Od 1 października zapłacą oni 27 zł za śmieci segregowane lub 54 zł za niesegregowane.
podwyzka-smieci-blonie
Fot. bluebudgie/pixabay.com. Opłaty za wywóz śmieci podnoszą wszystkie gminy w kraju.

Od 2017 roku w całej Polsce rosną stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w wielu gminach wzrosły już prawie trzykrotnie. Na poziom cen proponowanych przez wykonawców wpływają m.in.: wzrost kosztów przetwarzania i składowania odpadów, zaostrzenie przepisów środowiskowych i brak rozwiązań systemowych. Dodatkowo wysokie opłaty środowiskowe oraz m.in. podział Polski na obszary przypisane do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) spowodowały, że część mniejszych przesiębiorstw nie sprostała narzuconym prawnie wysokim wymaganiom i zakończyła działalność lub upadła, a na rynku zostały tylko największe firmy. – To też zaburzyło konkurencję i spowodowało powstanie lokalnych rynków monopolistycznych – w większości gmin do przetargu startuje tylko jedna firma dyktująca warunki – informują urzędnicy z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Błonie.

Ze względu na kończącą się umowę z dotychczasowym wykonawcą, w Błoniu przeprowadzono przetarg na odbiór odpadów komunalnych w latach 2019-2020. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty – najkorzystniejsza z nich narzuca poziom kalkulacji ceny za wywóz śmieci od mieszkańców na poziomie 27 zł od osoby w przypadku segregowania śmieci i 54 zł od osoby miesięcznie w przypadku braku segregowania. Takie stawki będą obowiązywać w Błoniu od 1 października.

Przy określaniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę:
– liczbę mieszkańców zamieszkujących miasto i gminę Błonie,
– ilość wytworzonych odpadów komunalnych,
– koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów, tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych).

– Należy podkreślić, że wysokość wprowadzonych stawek w żadnej mierze nie zależy od władz gminy (ani burmistrza, ani rady miejskiej), gdyż zgodnie z prawem gmina nie może dopłacać do systemu gospodarowania odpadami – wszystkie koszty muszą być pokrywane z opłat wnoszonych przez dostawców odpadów – informują urzędnicy z błońskiego ratusza.

Zmiany (o ile nie zmieniły się inne dane dotyczące gospodarstwa domowego) nie wymagają składania nowych deklaracji dotyczących odpadów, a jedynie wnoszenia opłat za okres od 1 października według nowych stawek.

Źródło: Urząd Miejski w Błoniu

dotacja-mazowsze-osp-dzialkowcy-czyste-powietrze

Sejmik rozdzielił dotacje. Pieniądze trafią do działkowców, strażaków i na ochronę powietrza

Sejmik województwa mazowieckiego zadecydował o podziale dotacji. >>