Tagi: Suszeniec

Coraz więcej nowych dróg w Mszczonowie

Przebudowa drogi w Bobrowcach i Suszeńcu, nowy szlak komunikacyjny prowadzący do przyszłego parku rozrywki oraz modernizacja trasy Olszówka-Grabce Wręckie – to inwestycje, jakie zrealizowano w ciągu ostatnich kilku miesięcy na terenie gminy Mszczonów. Kierowcy mogą już korzystać z nowych nawierzchni.
drogi-mszczonow
Fot. Urząd Miejski Mszczonów. W ramach budowy drogi prowadzącej do przyszłego parku rozrywki powstało nowe rondo.

Jedną z najważniejszych inwestycji, jaką zrealizowano na terenie gminy Mszczonów jest droga prowadząca m.in. do przyszłego parku wodnego Suntago. Trzykilometrowy odcinek, który powstał od podstaw, połączył drogę powiatową Olszówka-Mszczonów oraz trasę krajową nr 50. Koszt inwestycji to blisko 22,5 mln zł. Cały docinek przebiega przez teren dwóch gmin – Mszczonów i Radziejowice. Ogromny wkład wyniosło dofinansowanie. Po 5 mln zł dla każdej z gmin przeznaczyło na inwestycję województwo mazowieckie, a po 3 mln zł samorządy otrzymały z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W ramach inwestycji powstały też przystanki komunikacji autobusowej oraz ścieżka rowerowa.

Z nowej drogi gminnej mogą cieszyć się również kierowcy z miejscowości Bobrowce i Suszeniec. Przebudowano odcinek o długości 1,5 km łącznie z utwardzeniem poboczy. Koszt zadania wyniósł prawie 280 tys. zł. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

W listopadzie ubiegłego zakończono kolejną inwestycję drogową na terenie gminy Mszczonów. Tym razem przebudowie poddano trasę Olszówka-Grabce Wręckie, która została zmodernizowana na odcinku przechodzącym przez Grabce Wręckie i Grabce Towarzystwo. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach inwestycji zrealizowano przebudowę drogi na długości 1669 mb. Powstały też dwa progi zwalniające ruch, pobocza, zjazdy, 78 nowych znaków drogowych, prawie 0,5 km barier ochronnych oraz rowy odwadniające wraz z przepustami. Koszt wykonania zadania to ponad 2,1 mln zł. Również i na ten cel władzom gminy udało się pozyskać dofinansowanie.