Tagi: ten-t

Ponad 100 mln zł na drogi na Mazowszu!

Znana jest wstępna lista projektów na wsparcie dróg powiatowych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Na ten cel przeznaczono ponad 100 mln zł.
drogi-mazowsze-2018
Fot. jingoba/pixabay.com. Wybrane do wsparcia projekty mają istotne znaczenie dla sieci komunikacyjnej Mazowsza.

Zarząd województwa mazowieckiego kilka dni temu zatwierdził listę projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”. Na liście znalazło się 36 projektów dotyczących przebudowy dróg lokalnych na łączną kwotę ponad 1,1 mln zł. Środki finansowe na realizację projektów zaplanowano w budżecie województwa na 2018 i 2019 rok.

Jak twierdzą wojewódzcy urzędnicy, wybrane do wsparcia projekty mają istotne znaczenie dla sieci komunikacyjnej Mazowsza. Mają przyczynić się do poprawy systemu transportowego i zapewnić spójność z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T). Wpłyną także na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochronę środowiska (np. zieleń izolacyjna, kanalizacja deszczowa, przejścia dla zwierząt). Ostateczna decyzja dotycząca dofinansowania projektów będzie podjęta przez sejmik na posiedzeniu 30 stycznia.

Źródło: mazovia.pl