Tagi: ul. Kresowa

Inwestycje drogowe w Żabiej Woli za 10 mln zł

Pod koniec września w Żabiej Woli odbyło się uroczyste wręczenie symbolicznych czeków na inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Promesy na łączną kwotę 24 mln zł z rąk wojewody mazowieckiego odebrali przedstawiciele samorządów z powiatów grodziskiego i warszawskiego zachodniego.
drogi-dofinansowanie-zabia-wola
Fot. UG Żabia Wola. Symboliczne czeki wręczył włodarzom wojewoda Zdzisław Sipiera.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych gmina Żabia Wola otrzymała dofinansowanie w wysokości 70 proc. na każdy z dwóch złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach naboru marzec 2019 r. Łączna kwota przyznanego dofinansowania to blisko 10 mln zł.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:
• Remont drogi gminnej – ulicy Kresowej 150621W w miejscowości Ojrzanów. Wartość projektu 1 034 239.74 zł.
• Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Żabia Wola: ul. Krakowiańska, ul. Dębowa, ul. Słoneczna, ul. Kresowa.
Wartość projektu: 12 939 707.90 zł.

Źródło: Urząd Gminy Żabia Wola