Tagi: Urząd Marszałkowski

Deszcz pieniędzy dla Grodziska

W środę, 27 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie została podpisana kolejna umowa o dofinansowanie, tym razem na rewitalizację terenu Stawów Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim. Planowany termin zakończenia projektu przypada na drugi kwartał 2019 roku.
stawy-walczewskiego-dotacja
Fot. grodzisk.pl. Umowę w Urzędzie Marszałkowskim podpisał burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński.

Projekt zakłada prace mające na celu zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni miejskich, jakie stanowią tereny wokół Stawów Walczewskiego oraz tereny poprzemysłowe przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim. Przedsięwzięcie obejmie prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Stawów Walczewskiego (utwardzenie nawierzchni, przygotowanie ciągów pieszo-rowerowych, montaż małej architektury i toalet, przygotowanie placu zabaw i siłowni plenerowej, przebudowa instalacji elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej, wykonanie nasadzeń i zieleni, przygotowanie chodnika i parkingu), termomodernizację znajdującego się w pobliżu Stawów obiektu do obsługi terenu (wymiana baterii łazienkowych, modernizacja ogrzewania, wymiana świetlików dachowych i drzwi wejściowych, a także ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych) oraz częściowe zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej 29 w pobliżu planowanego Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej na cele lodowiska w okresie zimowym oraz Jarmarku Produktów Regionalnym w pozostałym okresie roku. Kwota dotacji to prawie 5 mln. zł, a całkowita wartość projektu to niecałe 7 mln zł.

Projekt pn. „Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego” współfinansowany ze środków RPO WM 2014-2020, Oś VI Jakość życia, działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

Źródło: grodzisk.pl