Tagi: wyniki

Wyniki rekrutacji do szkół średnich zostaną podane we wtorek

Dokładnie 16 lipca o godzinie 12.00 komisje rekrutacyjne podadzą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat żyrardowski.
wyniki-rekrutacja-szkoly-srednie-zyrardow
Fot. Alexas_Fotos/pixabay.com. Po ogłoszeniu wyników odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.

Na listach znajdą się imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacje o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu. – Jeżeli zdarzy się sytuacja, że kandydat nie dostał się do szkoły pierwszego wyboru, elektroniczny system wspomagania naboru automatycznie przeliczy punkty i wskaże, czy zakwalifikował się do klasy lub szkoły kolejnej preferencji. Wszystkie te informacje będą widoczne po zalogowaniu w profilu kandydata – informują urzędnicy z żyrardowskiego starostwa.

Automatyczne przydzielenie do szkoły kolejnej preferencji odbywa się tylko w ramach danego systemu rekrutacyjnego i obejmuje kandydatów, których wprowadzono dane ze świadectwa i egzaminów. Szkoły powiatowe korzystają z systemu PCSS, szkoły miejskie (w tym Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Żyrardowie) z systemu Vulcan. Między tymi systemami nie ma zależności.

Po potwierdzeniach woli kandydatów uczęszczania do szkoły, do której zostali zakwalifikowani (dostarczenie oryginałów świadectw), między 26 a 30 lipca odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.

Źródło: Powiat żyrardowski