Tagi: zadania

„Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Trwa nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej

Ochotnicy mogą składać wnioski o przyjęcie do służby do 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Radomiu. Rekrutacja obejmuje zarówno kobiety, jak i mężczyzn, którzy do tej pory nie pełnili służby wojskowej, oraz rezerwistów.
wojska-obrony-terytorialnej-rekrutacja
Fot. mat. prasowe. Największy nacisk podczas szkolenia zostanie położony na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz przetrwania.

Na terenie południowego Mazowsza, w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej, formowana jest 6 Brygada OT, która od lipca tworzy kolejne bataliony lekkiej piechoty. Jeden z nich powstaje w Radomiu. Teren stałej odpowiedzialności batalionu obejmuje aż 13 powiatów. Już teraz wszyscy chętni do wstąpienia w szeregi WOT mogą starać się o przyjęcie do służby. Batalion będzie przyjmował ochotników nie tylko z powiatów swojego rejonu odpowiedzialności, ale także z innych regionów województwa.

Docelowo batalion będzie liczył około 700 żołnierzy pełniącą Terytorialną Służbę Wojskową, a około 10 proc. jednostki będą stanowić żołnierze zawodowi. Informacje na temat Terytorialnej Służby Wojskowej dostępne w każdej Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU) oraz na stronie internetowej www.terytorialsi.wp.mil.pl. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu, ul. 1905 Roku 30, 26-600 Radom

Czym jest szesnastka?

Jak informuje Aleksandra Wic, rzecznik prasowy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, szkolenie to w praktyce będzie obejmowało naukę i doskonalenie umiejętności taktycznych i strzeleckich. Pierwszego dnia ochotnicy zostaną umundurowani i wyekwipowani. W kolejnych dniach zostaną poddani „testowi wejściowemu” sprawności fizycznej i badaniu współczynników masy ciała. Wyniki tych testów i badań zostaną wykorzystane w dalszej służbie, głównie w celu doskonalenia sprawności fizycznej kandydatów. Następne dni obejmować będą wdrożenie elementów zielonej taktyki właściwej dla lekkiej piechoty.

Największy nacisk podczas szkolenia zostanie położony na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz przetrwania. Ważnymi elementami będą również pomoc przedmedyczna i topografia. Ochotnicy będą posługiwać się najnowocześniejszą polską bronią- karabinkiem MSBS Grot. To pierwszy system broni strzeleckiej korzystający z amunicji 5,56 x 45 mm opracowany i wyprodukowany wyłącznie siłami krajowego przemysłu oraz ośrodków naukowych – jest on też w pełni zgodny ze standardami NATO.

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego została powołana w drugim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest południowe Mazowsze. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dowodzi płk Grzegorz Kaliciak.

*****

Zadania Wojsk Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej będą ściśle współdziałać z wojskami operacyjnymi. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań w czasie pokoju będzie należało m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutkom klęsk żywiołowych. W czasie wojny WOT będzie wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią będzie stanowić siłę wiodącą.

W Wojskach Obrony Terytorialnej służy już blisko 9 tys. żołnierzy, w tym: ponad 7 tys. żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową oraz ponad 1,6 tys. żołnierzy zawodowych. Przeprowadzone analizy pokazują, że ponad 49 proc. żołnierzy TSW posiada wykształcenie średnie, a prawie 32 proc. wykształcenie wyższe. Odsetek żołnierzy z wykształceniem gimnazjalnym to niecałe 9 proc. żołnierzy. Żołnierze TSW są ludźmi młodymi, blisko 70 proc. z nich jest wieku 35 lat oraz mniej, żołnierzy w wieku ponad 50 lat jest mniej niż 2 proc. stanu osobowego. Średnia wieku żołnierza TSW to 31 lat. W WOT służbę pełni ponad 9 proc. kobiet, co jest liczbą prawie dwukrotnie większą niż w wojskach operacyjnych.