Profilują bezrobotnych

Od maja ubiegłego trwa przyznawanie osobom bezrobotnym przyznawanie tzw. profili pomocy. Zdaniem szukających zatrudnienia, to zupełnie niepotrzebna procedura biurokratyczna.
Fot. Nie wszystkie osoby szukające zatrudnienia są zadowolone z przyznanego im profilu pomocy.

Na przyznanie określonego profilu wszystkim zarejestrowanym bezrobotnym powiatowe urzędy pracy miały czas od maja do końca ubiegłego roku. Ma to związek z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy. Profile pomocy są też przyznawane na bieżąco wszystkim osobom nowo zarejestrowanym.

Czemu ma to służyć? – Chyba tylko temu, żeby urzędnicy mieli, co robić – denerwuje się pani Anna z Leszna, bezrobotna od ośmiu miesięcy. Z tą opinią nie do końca zgadza się Iwona Bartosik, pośrednik pracy z Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu. – Moim zdaniem jest to dobra metoda, ponieważ każdą osobę można zdiagnozować i zastosować dla niej określoną formę pomocy – mówi.

Wszystkim bezrobotnym przyznano jeden z trzech profili:

Profil I – blisko rynku pracy i gotowość do powrotu na rynek

Profil II – średnia gotowość do pracy i średnie oddalenie od rynku pracy

Profil III – osoby oddalone znacznie od rynku pracy lub niegotowe do podjęcia zatrudnienia

Największą grupę stanowią osoby należące do grupy drugiej. Najmniej przypisywanych jest do pierwszego profilu. Bezrobotni, którym przyznano trzeci profil są traktowani jako osoby, które w urzędach pracy rejestrują się wyłącznie w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego.

Teoretycznie profilowanie pomocy potrzebnej bezrobotnym odbywa się na podstawie opisu ich kompetencji, możliwości oraz motywacji do podjęcia pracy. Zdaniem niektórych osób jest to jednak wyjątkowo niesprawiedliwa procedura. Po przypisaniu bezrobotnego do określonej grupy ustalany był Indywidualny Plan Działania (IPD).

Od decyzji urzędników przesądzającej o przyporządkowaniu bezrobotnego do określonej kategorii nie ma odwołania. Można było natomiast ponownie przejść przez procedurę w sytuacji, gdy w trakcie realizacji działań przewidzianych w ramach IPD nastąpi zmiana sytuacji bezrobotnego, uznana przez urząd lub zainteresowanego za uzasadnioną przyczynę do ustalenia nowego profilu pomocy lub gdy w wyniku realizacji IPD nie udało się doprowadzić bezrobotnego do podjęcia pracy w wyznaczonym okresie.

Facebooktwitterredditpinterest