Łatają drogi po zimie

Urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie ogłosili przetarg na wykonywanie remontów cząstkowych dróg. Zwycięska firma będzie je prowadziła do końca lipca.
Fot. KG Wiele dróg w Żyrardowie i okolicach wymaga remontów

Zima co roku przysparza drogowcom wielu kłopotów. Błoto, śnieg, lód sprawiają, że po tej porze roku drogi wymaga remontów. Tak jest również w Żyrardowie i okolicach. – Niektóre nawierzchnie są w fatalnym stanie – przyznaje mieszkaniec Żyrardowa, pan Grzegorz Adamski. – Pełno jest dziur, spękań i kolein, które znacznie obniżają komfort jazdy – dodaje.

Wiedzą o tym urzędnicy z żyrardowskiego starostwa i dlatego ogłosili przetarg na wykonywanie remontów cząstkowych. Zwycięska firma będzie przeprowadzać modernizacje nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu remontera. Szczegółowy zakres robót zawiera m.in. czyszczenie remontowanego miejsca sprężonym powietrzem z kurzu, luźnej ziemi i błota (w przypadku mocnego zabrudzenia skropienie wodą i wydmuchanie błota), spryskanie emulsją asfaltową dna i krawędzi remontowanego miejsca, wbudowanie pod wysokim ciśnieniem mieszanki grysu bazaltowego o frakcji w zależności od głębokości i powierzchni remontowanego miejsca z emulsją asfaltową, wbudowanie pod wysokim ciśnieniem mieszanki warstwy ścieralnej, zasypanie pod ciśnieniem remontowanego miejsca suchym grysem, zamiatanie.

Prace potrwają do końca lipca.

Facebooktwitterredditpinterest