Błonie najlepsze do życia

Gmina Błonie zajęła szóste miejsce w rankingu miejsc, w których mieszkańcom żyje się najlepiej. Zestawienie opublikował tygodnik „Wprost”.
Fot. modernizacjaroku.org.pl Wizytówką Błonia jest zrewitalizowany park Bajka

Ranking gmin najlepszych do życia został opracowany na podstawie sprawozdań finansowych oraz odpowiedzi na rozesłane ankiety. Przygotowano go biorąc pod uwagę wskaźniki finansowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Istotne były ponadto takie elementy jak: liczba miejsc w przedszkolu, wdrożenie budżetu partycypacyjnego, średnia liczba uczniów przypadających na jedną klasę w szkołach podstawowych i gimnazjach. Autorzy zestawienia uwzględnili również średnią długość życia, przeciętną liczbę mieszkańców przypadających na jedną przychodnię lekarską oraz poziom bezrobocia.

Zdaniem autorów zestawienia, w polskich gminach poprawia się jakość życia. Samorządy coraz więcej pieniędzy wydają na ochronę środowiska i kulturę, spada poziom bezrobocia. Przybywa gmin, które wprowadzają projekty budżetu partycypacyjnego, oddając tym samym część decyzji dotyczących inwestycji mieszkańcom. Zwiększyła się też liczba miejsc w przedszkolach. Nieznacznie, ale jednak spadła średnia liczba uczniów przypadających na jedną klasę w szkołach podstawowych i gimnazjach. Mankamentem natomiast jest wzrost liczby ludności przypadającej na jedną przychodnię lekarską.

W gronie najlepszych gmin miejskich i miejsko-wiejskich w rankingu znalazły się te, które są położone wokół wielkich aglomeracji oraz miejscowości typowo turystyczne. To w nich jakość życia jest największa, a wskaźnik bezrobocia najniższy. Najlepsze warunki dla mieszkańców są w Kątach Wrocławskich w woj. dolnośląskim. Na drugim miejscu znalazł się Kórnik, a na trzecim Zakopane. Czwartą lokatę zdobyła Podkowa Leśna, a szóstą – Błonie (trzecie miejsce na Mazowszu). W ubiegłym roku wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca na środowisko w tej gminie wyniosły 263,6 zł, na kulturę 165,4 zł. Średnia liczba uczniów w jednej klasie szkoły podstawowej to 21,2, a w gimnazjum – 22,7. 10 250 to liczba mieszkańców przypadających na jedną przychodnię lekarską. Przypomnijmy, że Błonie było jedną z pierwszych gmin naszego regionu, w której wprowadzono budżet partycypacyjny.

Facebooktwitterredditpinterest

Jeden komentarz do “Błonie najlepsze do życia