Będą nowe parki w Grodzisku

Stawy Walczewskiego i Park Piłsudskiego – to nie jedyne zielone tereny w Grodzisku Mazowieckim, które wkrótce zostaną zrewitalizowane. Władze chcą, aby w mieście powstały również inne tego typu obiekty m.in. zupełnie nowy zieleniec przy ul. Dalekiej.
Fot. grodzisk.pl Nowy obiekt rekreacyjny ma się prezentować równie okazale jak Park Skarbków czy Stawy Goliana.

Stawy Walczewskiego

Niedawno na portalu zachodniemazowsze.info informowaliśmy, że władze Grodziska powoli przygotowują się do rewitalizacji Stawów Walczewskiego, czyli obiektu położonego przy ul. Nadarzyńskiej. Obecnie znajduje się tam zbiornik wodny oraz urokliwe, ale zaniedbane tereny pełne zieleni. Wkrótce ma się to zmienić. Pod koniec października został rozstrzygnięty przetarg na realizację pierwszego etapu inwestycji. Procedurę wygrała firma PPHU HydroGeoTech ze Strzałkowa, która za nieco ponad 1,8 mln zł zajmie się pogłębieniem istniejącego zbiornika, budową drugiego stawu, regulacją rzeki Rokicianka oraz budową ścieżek z nawierzchni żwirowej. Ponadto w ramach zadania powstanie konstrukcja zrzutowa do zbiornika, pomost, kładka żelbetowa, rowy otwarte. Przeprowadzona zostanie też wycinka i karczowanie drzew oraz krzewów. Zakończenie prac jest przewidziane na 30 kwietnia 2017 r.

Park Piłsudskiego

Dużymi krokami zbliża się również rewitalizacja terenu położonego przy ul. Bałtyckiej i al. Piłsudskiego. Znajdą się tam m.in. ogród różany, ptasie miasteczko, siłownia i nowoczesny plac zabaw. Na nowo zostanie zagospodarowany trawnik. Pojawią się nasadzenia roślin, drzew i krzewów, zostaną wytyczone nowe alejki oraz wyznaczone miejsca do odpoczynku dla osób starszych lub szukających aktywnych form spędzania wolnego czasu. Projekt zakłada też utworzenie ogrodu kamiennego i traw ozdobnych. Wyznaczone zostaną miejsca na wielorodzinne budki lęgowe dla ptaków. Park Piłsudskiego ma tworzyć rodzaj nadrzecznego bulwaru. Zwieńczą go elementy małej architektury – stylowe lampy, ławki, kosze na śmiecie. Urzędnicy z grodziskiego ratusza czekają na ogłoszenie konkursu, w ramach którego będzie można starać się o pozyskanie dofinansowania na modernizację parku z Unii Europejskiej.

Pod koniec października został ogłoszony przetarg na wykonanie koncepcji projektu pn. „Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni gminy Grodzisk Mazowiecki”. Zakłada on budowę parku i ogrodu rekreacyjno-sportowego przy ul. Dalekiej o łącznej powierzchni blisko 13 tys. mkw., a także kilku skwerów oraz nasadzenia zieleniwzdłuż ulic.

Park przy ul. Dalekiej

Zostanie podzielony na dwie strefy – nadrzeczną, gdzie planowane jest utworzenie ścieżki edukacyjnej oraz sportową i wypoczynkową, w ramach której powstanie park linowy, być może siłownia lub inne urządzenia służące aktywności fizycznej, a także teren przeznaczony do spacerów i spokojnej rekreacji. Ta część zieleńca powstanie od strony Szpitala Zachodniego. W nowym parku zostanie stworzona też ścieżka pieszo-rowerowa oraz elementy małej architektury – stylowe latarnie, ławki, kosze na śmieci.

Z kolei dla dzieci jest planowane utworzenie ogrodu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 6. Znajdą się w nim plac zabaw dla najmłodszych, urządzenia sportowe dla starszych, górka saneczkowa, plac rowerowy, wielofunkcyjne boisko. Ten obiekt ma powstać na terenie

Skwery i place

Władze Grodziska chcą, aby zazieleniły się również place i skwery miejskie. Rewitalizacji ma zostać poddany teren położony na rogu ul. Granicznej i Szwedzkiej, między blokami przy ul. Żeromskiego, na końcu ul. Armii Krajowej, u zbiegu ulic Nadarzyńskiej i Warszawskiej, a także bulwar nadrzeczny przy ul. Piłsudskiego.

Facebooktwitterredditpinterest